Home > Onderwijs > Opleidingen voor Professionals

Opleidingen voor Professionals

Header website VASS 2015De VU Academie voor Sociale Wetenschappen (VASS) biedt hoogwaardig academisch onderwijs voor de professional van nu. Met de academische cursussen, opleidingen en masterclasses van de VASS, leert u als professional met behulp van de laatste wetenschappelijke inzichten creatieve en innovatieve oplossingen te vinden voor uw bestuurlijke of organisatorische uitdagingen. De universitaire opleidingen en cursussen van VASS voor professionals zijn kleinschalig, intensief en gericht op interactie. Ze worden gegeven door hoogleraren en docent-wetenschappers van topniveau, die in alle opleidingen en cursussen een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Dit doen zij door de meest recente theorieën, werkveldervaringen van deelnemers en onderlinge intervisie te combineren.

VASS biedt opleidingen, cursussen en masterclasses voor ervaren professionals op het gebied van professional governance, organisatievraagstukken en managementdilemma’s, sociaal ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid. De opleidingen, cursussen en masterclasses zijn van universitair niveau, betrekken verschillende vakgebieden en en behandelen allerlei actuele thema’s. Het uitgangspunt is de toepassing van wetenschappelijke kennis in de werkpraktijk.

Opleidingen

De VU Academie voor Sociale Wetenschappen biedt diverse opleidingen aan. Klik op één van de buttons voor uitgebreide informatie.


Button GOMGovernance, Organisatie en Management
Deze opleiding biedt reflectie en inzicht op complexe dilemma's. Het geeft ervaren professionals zoals managers, adviseurs, bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers handvatten om weloverwogen afwegingen en keuzes te maken binnen uw organisatie. 
Button BVPBestuurskunde voor Professionals
Door onderwijs te volgen naast uw baan, kunt u als werkende volwassene direct de nieuw opgedane kennis toepassen in uw eigen praktijk. Bestuurskunde voor professionals biedt de mogelijkheid om u te specialiseren in een van de volgende vier richtingen: Besturen van Veiligheid, Besturen van Maatschappelijke Organisaties, Dynamiek van Besturen en Besturen van Zorgvernieuwing. 
Button FILFilantropie
De opleiding Filantropie is bedoeld om uw kennis ten aanzien van filantropie te verdiepen en te verbreden, zodat u in staat bent kritisch te reflecteren op het handelen binnen uw eigen werkterrein. De opleiding richt zich op professionals in de filantropie zoals fondsenwervers en fondsbeheerders, beleidsmedewerkers in de publieke sector, instituten en charitas bankiers maar ook directeuren van een vermogensfonds.
Button BFFBesturen van Filantropische Fondsen
De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen rust u aan de hand van thematische bijeenkomsten in een kort tijdsbestek toe om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds. De opleiding is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen, of iedereen die overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur.
Button RestLosse cursussen en gratis masterclasses
Naast de cursussen die vallen binnen de opleidingen verzorgen wij ook losse cursussen en gratis masterclasses.

Startdata

AgendaUitgelicht
14 maart 2017Geschiedenis en filosofie van de filantropie

 

Netwerken, social media en samenwerking

Netwerken binnen organisaties bevorderen kennisuitwisseling en innovatie. Daarnaast kunnen nieuwe samenwerkingskansen ontstaan uit netwerken tussen organisaties. Door slim gebruik te maken van organisatienetwerken, kunt u de organisatie strategisch ontwikkelen en versterken. Maar hoe doet u dat?

In deze cursus worden wetenschappelijke inzichten over offline èn online netwerken vertaald naar uw professionele praktijk. Aan de hand van een casus uit uw eigen praktijk ontwikkelt u inzicht in de netwerken waarin u en uw organisatie zijn ingebed, ontwikkelt u de vaardigheden om deze netwerken te visualiseren en analyseren, en ontdekt u daarmee de mogelijkheden die deze en nieuwe netwerken bieden voor uw organisatie.

 

 


 

 


17 maart 2017Foutencultuur en de lerende organisatie
16 mei 2017Filantropie en recht
2 juni 2017    Netwerken, social media
en samenwerking
9 juni 2017Integriteit en kwaliteit van besturen
29 augustus 2017Financieel management bij filantropische organisaties
26 september 2017            Evalueren in de filantropische sector© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl