Drs. Charles Vaneker

+31 20 59 86831
3e-17
c.h.j.vaneker@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling communicatiewetenschap )
Docent

presence


ACSM-VU

Monday and Wednesdaymorning untill 13.00 hrs.

information in Dutch

_Streep