Wilfred Boele, MSc MAThis page has been moved. You are being redirected.

+31 20 59 82096
2e-51
w.boele@vu.nl
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Promovendus

Specialization

  • Activeringsbeleid
  • Jonggehandicapten
  • Decentralisatie en beleidsvariatie
  • Functies verzorgingsstaat
  • Filosofie van de bestuurskundeResearch

Tegenwoordig kan binnen staten veel variatie ontstaan in verzorgingsstaatbeleid. Het lokale niveau is immers een belangrijke rol toebedeeld in ontwikkeling en uitvoering van dit beleid. Hierdoor krijgt verzorgingsstaatbeleid nu te maken met factoren die lokaalgebonden zijn, zoals tradities, werkaanbod en het aantal mensen in de bijstand.

Hoewel het voor de hand ligt dat lokale factoren invloed hebben op lokaal verzorgingsstaatbeleid, is er over de invloed hiervan nog weinig bekend. Veel onderzoek naar (oorzaken van) variatie in dit beleid gebeurt namelijk niet op decentraal niveau, maar nog steeds op nationaal niveau. Mijn promotieonderzoek heeft wel oog voor de mogelijkheid van variatie in verzorgingsstaatbeleid binnen staten. Ik ga op lokaal niveau op zoek naar variëteit in doelen die worden nagestreefd met verzorgingsstaatbeleid, en naar verklaringen voor de totstandkoming van die doelen. Daarbij richt ik me op beleid dat is gericht op activering van jonggehandicapten.

Teaching

Bachelorwerkgroep 1.

Ancillary activities

Last changes Ancillary activities: Amsterdam 27 januari 2017