Petrović, Igor, MScThis page has been moved. You are being redirected.

+31 20 59 84410
2e-61
faculteit der sociale wetenschappen ( afdeling sociologie )
Promovendus

Samenvatting onderzoek

Militairen kunnen bij de uitoefening van hun beroep, evenals andere Nederlandse werknemers, situaties meemaken die zij onrechtvaardig vinden. Problemen rondom reorganisaties zijn daar een voorbeeld van. ‘Gewone’ Nederlandse werknemers hebben diverse mogelijkheden om collectief op te treden tegen die problemen. Voor militairen is dat moeilijker, zij mogen bijvoorbeeld niet staken. Bovendien werken ze in een organisatie waarin van ze verwacht wordt dat ze orders opvolgen. Dit onderzoek betreft de vraag hoe militairen, in deze specifieke omstandigheden, omgaan met onrechtvaardigheid die ze ervaren in hun arbeidsomstandigheden en bij de uitoefening van hun beroep.

Concreet kijk ik naar vragen als: Waarom gaat de ene militair in bezwaar tegen een beslissing, en roept hij/zij de hulp in van de vakbond, terwijl de andere militair stilletjes zijn/haar lot ondergaat? Waarom kiest de ene militair met een bepaalde ergernis ervoor om de krijgsmacht te verlaten en de andere om te blijven? En maakt het hierbij uit wat voor soort ergernis het is? Wat is het effect van bepaalde gebeurtenissen die militairen als onredelijk of onrechtvaardig beschouwen op de bereidheid om offers te brengen?

 

Ancillary activities

Last changes Ancillary activities: Amsterdam 27 januari 2017