drs. T. OvermarsThis page has been moved. You are being redirected.

Specialisatie

  • Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking
  • Sociaal kapitaal
  • Buurtgericht werken

Onderzoek


Mijn promotieonderzoek richt zich op de relatie tussen inclusie van mensen met een verstandelijke beperking en buurtkenmerken. In mijn onderzoek vergelijk ik drie buurten in de Achterhoek om meer zicht te krijgen op de factoren die bijdragen aan inclusie of factoren die juist belemmerend werken. Deze factoren zijn specifiek gericht op de buurt zoals sociaal kapitaal van de buurt, fysieke buurtkenmerken/ontmoetingsgelegenheden en (lokaal en organisatorisch) beleid. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest bij een kennisinstituut wil ik middels het promotieonderzoek meer inhoudelijke verdieping op dit thema verkrijgen met als belangrijk doel deze wetenschappelijk inzichten te vertalen naar praktische handvatten. Het onderzoek wordt in nauwe samenwerking met vier organisaties in de gehandicaptenzorg uitgevoerd.

Publicaties


Tessa Overmars-Marx, Fleur Thomése, Manon Verdonschot & Herman Meininger (2013). Advancing social inclusion in the neighbourhood for people with an intellectual disability: an exploration of the literature. Disability & Society, http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2013.800469

Overmars-Marx, T (2011). Meedoen en erbij horen in je eigen wijk: wat is er nodig? Een verkenning naar bevorderende en belemmerende factoren. In: Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met ver-standelijke beperkingen, jrg. 37, nr. 4, p. 244-259.