Dr. H. van den Berg

Associate Professor

Recent publications

Publications (Source: METIS VU)

 • Harry van den Berg, Stef Scagliola & Fred Wester (red.) (2010) Wat Veteranen Vertellen; verschillende perspectieven op biografische interviews over ervaringen tijdens militaire operaties. Amsterdam; Pallas Publications-AUP. 
 • Harry van den Berg & Susan Woelders (2010) Frames, metaforen en vertelposities in verhalen van Nederlandse veteranen over militaire gevechtsacties. In: Van den Berg, H., Scagliola, S. & Wester, F. (red.) (2010) Wat Veteranen Vertellen; verschillende perspectieven op biografische interviews over ervaringen tijdens militaire operaties. Amsterdam; Pallas Publications-AUP: 85-126.
 • Harry van den Berg (2009) Frameanalyse van open interviews over asielzoekers. In: Decorte, T. & Zaitch, D. (red.) Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Uitgeverij Acco: 326-327.
 • Kees van der Veer, Ake Hartmann & Harry van den Berg (eds.) (2009) Multidimensional Social Science; An inclusive approach to social position and inequality. Amsterdam: Rozenberg Publishers.
 • Kees van der Veer, Ake Hartmann & Harry van den Berg (2009) Introduction. In: Van der Veer, K., Hartmann, A. & Van den Berg, H. (eds.) (2009) Multidimensional Social Science; An inclusive approach to social position and inequality. Amsterdam: Rozenberg Publishers: 9-12. 
 • Harry van den Berg (2009) On the limits of single-issue social science. In: Van der Veer, K., Hartmann, A. & Van den Berg, H. (eds.) (2009) Multidimensional Social Science; An inclusive approach to social position and inequality. Amsterdam: Rozenberg Publishers: 13-33. 
 • Harry van den Berg (2008) Reanalyzing Qualitative Interviews from Different Angles: The  Risk of Decontextualization and Other Problems of Sharing Qualitative Data. Historical Research, Volume 33 (3): 179-193
 • Harry van den Berg (2007) Marktonderzoek in de Rechtszaal; De rol van marktonderzoek in merkengeschillen. Amsterdam: Stichting voor Culturele Studies. 
 • Harry van den Berg & Jeanine Evers (2006) Discriminatie-ervaringen 2005; Een onderzoek naar ervaringen met discriminatie op grond van land van herkomst, geloof en (huids)kleur. In: Boog, I., Van Donselaar, J., Houtzager, D., Rodriques, P.R. & Schriemer, R. (2006) Monitor Rassendiscriminatie 2005. Rotterdam: LBR.  
 • Harry van den Berg (2004) Discoursanalyse en de ‘linguistic turn’ in de sociale wetenschappen. Kwalon 26, jaargang 9, nr. 2: 29-39.
 • Harry van den Berg (2004) Discoursanalyse in de praktijk. De discursieve constructie van sociale categorieën. Kwalon 27, jaargang 9, nr. 3: 27-34.
 • Harry van den Berg,  Margareth Wetherell & Hanneke Houtkoop-Steenstra (eds.) Analyzing Race Talk; Multidisciplinary Approaches to the Research Interview. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Harry van den Berg (2003) Contradictions in Interview Discourse, In: H. van den Berg,  M. Wetherell & H. Houtkoop-Steenstra (eds.) Analyzing Race Talk; Multidisciplinary Approaches to the Research Interview. Cambridge: Cambridge University Press: , 119-137. 
 • Harry van den Berg, Marscha Mehciz, Hanneke Houtkoop-Steenstra & Bregje Holleman (2002) Opinie-maken of Opinie-meten; De rol van stellingvragen in markt- en opinieonderzoek. Amsterdam: Stichting voor Culturele Studies.