Politiek journalist voor Intermediair

Als journalist leid je een zwervend bestaan

Hugo Logtenberg, 33 jaar
Afgestudeerd in 2002
Politiek journalist bij Intermediair

“Interessant aan de journalistiek is tonen hoe iets werkelijk in elkaar steekt,” aldus Hugo Logtenberg. Zijn studie Beleid, communicatie en organisatie dient hiervoor als brede basis. Zijn kennis over hoe politiek, organisaties en de media werken kan hij goed toepassen tijdens het schrijven van zijn stukken. Als politiek journalist volgt Hugo machthebbers kritisch en doet hij onafhankelijk onderzoek.  De journalistieke finesses zelf heeft hij opgedaan via cursussen aan de Hogeschool van de Journalistiek in Utrecht en door tijdens zijn studie al freelance te schrijven voor het Parool.

Naast zijn eerste baan bij NOVA op de politieke redactie,  schreef Hugo als freelancer voor Intermediair. Inmiddels schrijft hij fulltime voor dit weekblad, dat bedoeld is voor hoogopgeleiden tussen de 25 en 45 jaar. Het blad is gericht op de arbeidsmarkt, heeft veel vacatures en zo’n veertig tekstpagina’s. De redactie bestaat uit twintig mensen, daarnaast wordt gebruik gemaakt van freelancers. Samen met een collega is Hugo verantwoordelijk voor de politieke afdeling. Hij schrijft niet voor elke uitgave, maar schrijft één groot stuk per 2 of 3 weken. “De uitdaging daarbij is de lezer boeien; zo schrijven dat hij niet na één pagina het blad neerlegt maar het hele artikel wil lezen.”
In overleg met de hoofdredacteur bepaalt Hugo zijn onderwerpen, verder werkt hij geheel zelfstandig. “Als journalist ben je constant op pad, op onderzoek uit en mensen aan het interviewen. Je leidt een soort zwervend bestaan.”

“Het belangrijkst als journalist is dat je onafhankelijk bent en nieuwsgierig. Daarnaast is een goed netwerk essentieel.” Dit netwerk opbouwen is een kwestie van voortdurend investeren en onderhouden. “Vooral in de politiek geldt dat je een goed contact moet onderhouden omdat je mensen nodig hebt en telkens terug ziet. Het kan zijn dat je nu een venijnig en kritisch stuk over iemand schrijft die je volgende week voor iets anders weer nodig hebt. Dat is een lastige balans die niet altijd te vinden is. Sommige mensen zullen na een bepaald stuk nooit meer met je willen spreken. Dat gebeurt.” Bovendien moet je argwanend zijn tegenover iedere reactie. “Iedereen heeft zijn eigen belangen en daar moet je van op de hoogte zijn.”

Behalve van geheime bronnen die hij raadpleegt voor hun ‘inside’-kennis, maakt Hugo ook gebruik van deskundige meningen. “Ik heb nog altijd baat bij mijn netwerk op de VU. Zo komen André Krouwel van Politicologie en Jan Kleinnijenhuis, hoogleraar Communicatiewetenschap, geregeld terug in mijn artikelen”. Met  het opbouwen van een goed netwerk kan je dus al meteen op de VU beginnen.