Technisch adviseur, ILO, Vietnam

Vietnam is fascinerend om te werken

Bas Rozemuller, 37 jaar
Afgestudeerd in 1996
Technisch adviseur voor de International Labour Organization in Vietnam

Bas heeft het naar zijn zin in Hanoi en vindt Vietnam een fascinerend land, zowel cultureel, economisch als sociaal, bijvoorbeeld op het gebied van armoedebestrijding. Hij werkt er voor de International Labour Organization (ILO), een agentschap van de VN dat zich inzet voor rechten op het werk, behoorlijke werkkansen voor iedereen, sociale bescherming en het versterken van de dialoog in werkgerelateerde issues. De term die het meest voorbij komt in het interview is Small Business Development, soms vertaald in het Nederlandse ‘kleinbedrijfontwikkeling’. Vanaf maart 2006 zit Bas op een ontwikkelingsproject van de ILO dat zich richt op Small Business Development. Samen met de Vietnamese Kamer van Koophandel biedt het project bedrijfsondersteuning aan kleine bedrijven in een aantal provincies van Vietnam. “Mijn specifieke taak is het ondersteunen van de projectdirecteur bij het dagelijkse management van het project en in het onderhouden van de relaties met onze vele projectpartners. Tevens hebben we ieder onze eigen technische velden waar we in werken, zoals Business Development Services, entrepeneurshipeducation, beleidsontwikkeling gericht op de kleinbedrijfsector, value chain-onderzoek, dus bedrijfsontwikkeling op kleine schaal. Het doel is dat dit uiteindelijk veel werkgelegenheid creëert. In de praktijk geven we via onze locale partnerorganisaties trainingen aan kleine bedrijven in accounting en marketing, helpen we om exportmarkten te bereiken en staan we bij in association building: netwerken vormen zodat kleine bedrijven meer stem hebben naar de overheid toe.” Op mijn vraag of ze duidelijke resultaten zien van het project antwoordt Bas: “Ja, er zijn de eerste tekenen van impact. Vanuit de doelstellingen van de ILO geven wij de lokale KvK mee dat bedrijven moeten letten op arbeidsomstandigheden en andere sociale verantwoordelijkheden. Daadwerkelijke resultaten van het project op bedrijfsniveau zullen we dus pas op de lange termijn kunnen zien.”

Al tijdens zijn studie Cultuur, organisatie en management richtte Bas zich op Azië. Hij volgde vakken over de economie van China aan de UvA en deed een poging de Chinese taal te bemachtigen in Leiden. Hij liep twee stages in China en één in Cambodja, waar hij uiteindelijk na zijn studie ook terecht kwam. “De stage in Cambodja had eigenlijk veel te maken met wat ik nu doe. Ik deed onderzoek naar Small Business Development voor een lokaal onderzoeksbureau. Via een kennis die in Cambodja werkte, kwam ik terecht bij dit onderzoeksbureau, waar ze me vroegen of ik na mijn studie daar wilde komen werken. Dat was de eerste baan na mijn studie, waarvoor ik via de SNV in Den Haag ben uitgezonden naar Cambodja.”

Tussen zijn eerste baan in Cambodja en zijn huidige werk in Vietnam heeft Bas gewerkt op het hoofdkwartier van de ILO in Genève, een jaar bij de ILO in Kabul, Afghanistan, wat “heftig en uitdagend” was en “een heel andere wereld dan waar ik nu zit”, en twee jaar bij het ILO op een regionaal smallbusinessproject in Cambodja en Laos. Zijn loopbaan heeft zeker betrekking op de studie COM. Behalve dat de opleiding je analytisch leert denken, wordt er intensief gekeken naar organisatieprocessen, organisational capacity building, human resource management en het interculturele aspect van organisatieanalyse. De bedrijfseconomische kant die zijn functie nu ook heeft, komt terug in de propedeuse Bedrijfskunde en andere vakken bij Bedrijfskunde die Bas heeft gevolgd in Rotterdam en Maastricht. “Ik had het geluk dat ik zes jaar studiefinanciering kreeg.”

Aankomende studenten COM kunnen verwachten zich bezig te gaan houden met internationale cultuur, interculturele communicatie en de invloed van cultuur op het bedrijfsleven. Met wat er bijvoorbeeld gebeurt als er een Fransman gaat werken in een Chinees bedrijf met alleen Chinese werknemers. Een andere richting die je op kunt gaan is de organisatiecultuur in Nederland, wat er gebeurt als Philips een bedrijf overneemt en de bedrijfsculturen zich mengen. “De internationale aard van COM kwam erg tot zijn recht, door internationale stages, gastsprekers van internationale bedrijven en de vele connecties die er vanuit de VU bestaan met bedrijven die internationaal opereren.  Wat me ook erg aansprak in de opleiding was de flexibiliteit. Ik heb veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om extra vakken te volgen en meerdere stages te lopen. Dat is zeker relevant voor na je afstuderen.”