Lezing: Einde van diversiteit?

14-03-2013

15:00 - 18:00

Agorazaal 1, hoofdgebouw van de VU.

Facultaire lezing: "Het einde van diversiteit?"

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Lezing

Facultaire lezing maart 2013

Op donderdag 14 maart is er weer een Facultaire Lezing van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, met dit keer als thema "Het einde van diversiteit?". De lezing vindt plaats in de Agorazaal 1 in het hoofdgebouw van de VU. 

Thema
Over de vraag of diversiteit in organisaties meerwaarde heeft, is veel gezegd en geschreven. Wetenschap, politiek, media en publiek dragen bij aan het debat, dat op dit moment vooral gaat over quota, streefcijfers en (positieve) discriminatie. Vaak wordt daarbij een vanzelfsprekend oorzakelijk verband gelegd tussen diversiteit en een grotere creativiteit, productiviteit en innovatiekracht in organisaties.

In de praktijk blijkt echter dat ook organisaties die gericht beleid menen te voeren, grote moeite hebben om diversiteit daadwerkelijk werkzaam te maken. Het opnemen van diversiteitsdoelstellingen in strategisch beleid, het voeren van doelgroepspecifiek communicatiebeleid, of het gericht werven van medewerkers met een ander profiel is blijkbaar niet voldoende. De oppervlakkigheid waarmee soms over diversiteit wordt gesproken kan zelfs contraproductief uitwerken. 

Op het symposium ‘Het einde van diversiteit?’ gaan we in op de vraag wat het vraagt van een organisatie om diversiteit daadwerkelijk productief te maken. Wat is er voor nodig om diversiteitsdenken in een organisatie in de cultuur te verankeren? Hoe kun je verscheidenheid binnen teams daadwerkelijk omzetten in bedrijfseconomisch en maatschappelijk voordeel? Is dit alles ook haalbaar of moeten we concluderen dat het realiseren van meerwaarde van diversiteit theoretisch misschien mooi klinkt, maar in de praktijk niet haalbaar is?

Tijdens de bijeenkomst wordt er kennis en ervaringen vanuit zowel de wetenschap als uit de praktijk in publieke en private organisaties gedeeld. 

Programma
15:00-16:00 Voorprogramma georganiseerd door Dialoog@VU

15:30 Inloop

16:00 Opening lezing: Anton Hemerijck: decaan FSW

16:05 Opening dagvoorzitter: Frans Kamsteeg, Universitair Hoofddocent VU 

16:10 Inleiding Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit VU

16:20 Inleiding Ila Kasem, managing partner Van de Bunt Adviseurs 

16:30 Inleiding Youssef Boutachekourt, expert op bedrijfsstrategieën multiculturele omgeving

16:40 Plenair gesprek panel

17:10 Reactie René Smit op het thema vanuit de VU 

17:25 Plenair gesprek met publiek

18:00 Afsluiting lezing

18:15 Borrelen in The Basket (VU campus)

Aanmelden? 
Aanmelden kan via www.eos-vu.nl/facultairelezing