Promotie M. Dekker, politicologie

11-03-2013

13:45

Vrije Universiteit Amsterdam, Hoofdgebouw, Aula

Occupational Hazards. Providing Human Security in the Palestinian West Bank in the context of Israeli Occupation

M. Dekker

prof.dr. M.J. Faber

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Al tientallen jaren wordt er gezocht naar een vreedzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hoewel de internationale gemeenschap veel investeert in het ontwikkelen van Palestijnse staatsinstituties – en de Palestijnse Autoriteit (PA) onlangs de waarnemersstatus bij de VN kreeg – blijft de vraag of je een staat kunt opbouwen onder een bezetting. Politiek antropoloog Martijn Dekker ontdekte dat bij extern gesteunde pogingen tot staatsopbouw de ‘veiligheid van onderop’ centraal moet staan en dat ‘veiligheid van bovenaf’ daarop moet aansluiten. In tegenstelling tot wat het concept 'menselijke veiligheid' veronderstelt, wordt er door zowel wetenschappers als beleidsmakers nog te weinig gekeken naar wat mensen zelf doen om hun eigen veiligheid te verbeteren in gewapende conflicten, in dit geval een bezetting.

Met het concept ‘menselijke veiligheid’ als uitgangspunt en als bestaansreden voor een eigen staat, bracht Dekker het zogenaamde ‘veiligheidsweefsel’ van de Westelijke Jordaanoever in kaart: een ingewikkeld samenspel tussen enerzijds de PA-veiligheidsdiensten, die ‘veiligheid van bovenaf’ leveren, en anderzijds clans en politieke groeperingen die dat 'van onderop' doen. Palestijnen lijken nauwelijks vertrouwen te hebben in hun interim-regering en ze spreken, dankzij de openlijke samenwerking met Israël, zelfs van een ‘dubbele bezetting’. Dekker onderzocht hoe de PA zich in de context van de bezetting tot de eigen bevolking verhoudt.

Dekker geeft verschillende verklaringen voor de gebrekkige legitimiteit van de overheid. Zo mogen mensen uit de PA nog steeds niet werken in meer dan de helft van de Westelijke Jordaanoever en worden zij ondanks de verbeterde samenwerking met Israël nog steeds gehinderd door Israëlische invallen, checkpoints en bureaucratische rompslomp. Daarnaast is de Palestijnse samenleving nooit centraal bestuurd geweest, maar alleen op lokaal niveau – van onderop.
Doordat het de PA ook niet is toegestaan haar externe veiligheid te organiseren, kan de groeiende macht van de veiligheidsdiensten slechts ingezet worden tegen de eigen bevolking. Door de scheve machtsrelatie, waarin de PA ondergeschikt is aan Israël, lijkt het erop alsof Israël de eigen veiligheid als het ware heeft uitbesteed aan de PA. De ontwikkeling van Palestina als een autoritaire staat, gebouwd op onderdrukking, kan mede in het licht van de 'Arabische Lente'empty beschouwd worden als een recept voor mislukking.

Dekker deed een jaar veldwerk op de Westelijke Jordaanoever, vooral in de steden Hebron en Nablus en het vluchtelingenkamp Askar. Hij leefde in bezet gebied, wisselde ervaringen uit met lokale bewoners en interviewde ruim veertig vertegenwoordigers van de Palestijnse veiligheidsdiensten, politici, clanleiders, politieke activisten, en mensenrechtenorganisaties.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE