Weinig ruimte voor diversiteit in juridische sector

29-06-2015

09.45

Aula

Othering and Inclusion of Ethnic Minority Professionals. A Study on Ethnic Diversity Discourses, Practices and Narratives in the Dutch Legal Workplace

S. van der Raad

prof.dr. H. Ghorashi, copromotor dr. J.M. Stobbe

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Het bevorderen van culturele diversiteit staat al jaren op de agenda van organisaties in de advocatuur en de rechterlijke macht. Hoewel organisaties diversiteitsbeleid formuleren vanuit de gedachte dat culturele verschillen een toegevoegde waarde hebben, blijkt in de praktijk de focus op (het wegwerken van) tekortkoming en achterstand te liggen. Dat concludeert Sylvia van der Raad in haar promotieonderzoek.

Het bevorderen van diversiteit blijkt geen sinecure binnen deze traditionele organisaties: zij willen hun werkvloeren diverser maken, en hebben daar verschillende argumenten voor. “Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘diversiteit is goed voor de zaken, want het leidt tot meer creativiteit’ of ‘de multiculturele samenleving moet zich herkennen in onze organisatie, dat maakt ons werk legitiem’,” vertelt Van der Raad. “Tegelijkertijd blijkt er in deze bedrijven weinig ruimte voor diversiteit en anders-zijn.”

Van der Raad noemt de nadruk op (het wegwerken van) tekortkoming en achterstand bij culturele minderheden het resultaat van ‘het discours van gebrek’. Dat discours wordt bekrachtigd door pogingen om hen in te sluiten. Die pogingen gaan juist hand in hand met uitsluiting, blijkt uit haar onderzoek.

Zijn er oplossingen mogelijk? Van der Raad doet enkele aanbevelingen. “De mindsets van medewerkers in de organisaties moeten worden veranderd.” Haar boek bevat aanknopingspunten om het debat binnen de organisatie aan te gaan.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE