Science-centra en musea: niet alleen om te leren, maar om te participeren

18-04-2016

15.45

Aula

Contextualizing Visitor Participation: Science Centers as a Platform for Scientific Citizenship

A. Bandelli

prof.dr. E.A. Konijn

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Andrea Bandelli onderzocht hoe wetenschapsmusea dit wetenschappelijk burgerschap ondersteunen, vanuit het perspectief van de musea én de bezoekers. Hij kwam erachter dat deze musea plaatsen zijn waar het publiek wordt aangemoedigd en empowered om mee te praten over wetenschap, in het bijzonder de lager opgeleide bezoekers, die weinig andere mogelijkheden hebben om betrokken te raken bij wetenschap.

Science centers en wetenschapsmusea zijn niet alleen plekken waar bezoekers kunnen leren over wetenschap; ze zijn ook een forum voor gesprekken en discussies over de rol van wetenschap in de maatschappij. Het zijn als het ware platforms waar de bezoekers ‘wetenschappelijke burgers’ worden: plekken waar bezoekers leren over wetenschap en deelnemen aan de gesprekken, die de rol van wetenschap en technologie in onze samenleving vormgeven.

Bandelli constateert dat science centers een belangrijke rol spelen in het ‘democratiseren’ van publieksparticipatie bij wetenschap. Tegelijkertijd zijn er echter barrières die ervoor zorgen dat ze de betrokkenheid van het publiek volledig toepassen. Bijvoorbeeld uit angst om het fout te doen, wat verdere acties kan blokkeren.

Bandelli laat zien hoe science centers in toenemende mate door bezoekers worden gezien als ‘makelaars’ van publieksparticipatie. Ze verwachten dat de gesprekken die daar plaatsvinden een impact hebben op het beleid om op die manier de maatschappelijke en politieke rol van musea versterken.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE