Transnationale coördinatie van politieke partijen in de EU

19-05-2017

13.45

Aula

Parties' Transnational Coordination in the EU after Lisbon. The Greens and Beyond

Y. Shemer

prof.dr. B.J.J. Crum, prof.dr. N. Kauppi

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Yoav Shemer-Kunz onderzocht hoe, binnen de Europese Unie, nationale politieke partijen hun activiteiten coördineren met collega partijen uit andere lidstaten. Uit zijn onderzoek blijkt dat partijen weinig interesse hebben om hun activiteiten transnationaal te coördineren. De coördinatie die plaatsvindt, blijft beperkt tot gezamenlijke activiteiten in het Europees Parlement.

Shemer-Kunz’ onderzoek bestaat uit vier facetten. Het eerste onderdeel verkent hoe kleine nationale partijen de EP-verkiezingen kunnen gebruiken als een ‘sluiproute’ om macht te verwerven in hun nationale parlement. Vervolgens toont Shemer-Kunz aan dat de Franse Groene partij de verkiezingen van het Europees Parlement in 2009 heeft gebruikt om hun positie te versterken ten opzichte van hun grootste rivaal in het Franse parlement, de sociaaldemocraten.

Het derde en vierde onderdeel van het onderzoek beschrijft het potentieel voor transnationale coördinatie tussen de Groene partijen, en tussen linkse EP-groeperingen. Beide onderdelen tonen aan dat er weinig transnationale coördinatie is tussen deze partijen. Tegengestelde meningen tussen de partijen leidt tot weinig interesse, en zelfs weerzin, om samen te werken.

Shemer-Kunz onderzocht tot slot de coördinatie tussen Europese parlementsleden (MEPs) en hun nationale parlementen. MEPs bezoeken hun nationale parlement vaker naarmate het sterkere competenties heeft op het gebied van EU-besluitvorming en ‘hun partij’ een groter aantal zetels heeft in het parlement.

Meer informatie over dit proefschrift in PURE