Vergrijzing dwingt midden-inkomenslanden begin te maken met pensioenvoorzieningen

23-05-2017

09.45

Aula

The Politics of Aging. The risk of old age poverty in emerging countries

C. van Dullemen

prof.dr. J.G.M. de Bruijn

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Caroline van Dullemen onderzocht in Ghana, India, China en Peru hoe huishoudens en overheden omgaan met vergrijzing en het risico op armoede op latere leeftijd. Zij signaleert een groeiend besef van de gevolgen van vergrijzing en dus van de behoefte aan (micro)pensioenproducten. Ook vormen ‘ouderen’ steeds vaker een aparte categorie. Gedragsverandering gaat natuurlijk niet overal even snel. In China leidde de invoering van een nationaal pensioenstelsel bijvoorbeeld nog niet tot minder sparen.

In het Westen bestaat een romantisch beeld over ouder worden in Afrika, Azië of Latijns Amerika. Dat beeld is onterecht. Doordat mensen langer leven en minder kinderen krijgen kunnen families steeds moeilijker hun ouderen onderhouden. Ook migratie maakt dat lastiger. De VN schat in dat er in 2050 zo’n 1.2 miljard ouderen niet zijn verzekerd van inkomen, tenzij er nu actie wordt ondernomen. Daarom wordt vergrijzing als ‘crisis’ beschreven, ook in opkomende landen.

Ook ontdekte Van Dullemen dat internationale instellingen zich steeds duidelijker bemoeien met nationaal pensioenbeleid, zoals in Peru.
Ook zouden ouderdomsvoorzieningen verschillend uitpakken voor mannen dan voor vrouwen. Maar door gebrek aan ’genderspecifieke’ data kon zij dat niet verder in detail onderzoeken.Na afronding van de case studies in de vier landen, paste van Dullemen de uitkomsten toe op een theoretisch model om een raamwerk te ontwikkelen waarin het risico op oudedags-armoede kan worden ingeschat.