Hoe komt Europees activist Tariq Ramadam aan rocksterstatus?

05-12-2017

09.45

Aula

La popularité de Tariq Ramadan au Maroc

E. van de Bovenkamp

prof.dr. J.T. Sunier

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Zwitserse activist en filosoof Tariq Ramadan wordt in Marokko ontvangen als een popster door massa’s jongeren wanneer hij lezingen over religie geeft. Hoe komt het dat een intellectueel wiens denken berust op de plaats van de islam in Europa zo populair is in een overwegend islamitisch land? Promovenda Ellen van de Bovenkamp zocht naar het antwoord door Marokkanen te interviewen, vooral studenten en young professionals, en te vragen hoe zij hun religie beleven.

Marokkaanse jongeren zijn erg gefrustreerd over het negatieve beeld van de islam in Europa, ondervindt van de Bovenkamp in haar onderzoek. Ze zijn Tariq Ramadan dankbaar dat hij zijn best doet om dit beeld bij te stellen. Door zijn geslaagde carrière, zijn cosmopolitische persoonlijke leven, zijn moderne interpretatie van de islam en zijn status als Europese intellectueel die het opneemt tegen bekende Franse politici en journalisten is hij bovendien een rolmodel voor veel jongeren.

In Marokko vormt de tegenstelling tussen de Franstalige elite en de Arabischtalige lagere klassen een uitdaging voor de nieuwe middenklasse. Toch zijn de spanningen tussen secularising en religiositeit niet de reden waarom leden van de Marokkaanse middenklasse geïnteresseerd zijn in Ramadan. Dit heeft met meer de politieke keuzes van de jongeren te maken dan met religie.

Meer informatie over het proefschrift in DARE