Hoe verloopt de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven in Indonesië?

08-11-2017

9.45

Aula

Conflicting Logics and Hybrid Strategies in University-Business Co-operation

F. David

prof.dr. P.A.A. van den Besselaar, prof.dr. P.C. van der Sijde

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Universiteiten in Indonesië kijken niet genoeg naar de vaardigheden, waarden en ervaring van individuele academici voordat zij worden ingezet voor ‘business-education partnerships’. 

Samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven onder de noemer ‘business-education partnerships’ is in Indonesië de brandstof geworden voor innovatie en economische groei. Uit het promotieonderzoek van Firmansyah David blijkt echter dat onervaren academici ook een belemmering kunnen zijn voor deze groei.

David geeft aan het belangrijk is dat dat onervaren academici vooraf de achtergrond van het bedrijf waar ze terecht komen moeten bestuderen voor ze de samenwerking aan gaan. Om de ‘business education partnerships’ succesvol te maken stelt David dat de individuele academici in Indonesië de verschillende visie van de bedrijfswereld moeten beheren.

Meer informatie over het proefschrift in PURE