Verschillende motieven moskeevrijwilligers bij participatie en inzet in volksbuurt Amsterdam

17-11-2017

13.45

Aula

Water en de Kom: over leven in een Turkse moskeegemeenschap in Amsterdam

H. Yar

prof.dr. J.T. Sunier, prof.dr. H.C. Stoffels

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Ruim vijf procent van de Nederlandse bevolking bestaat uit moslims. Hasan Yar onderzocht de betekenis van de participatie in een moskeeorganisatie. De vrijwilligers zetten zich in voor opvang en begeleiding van de achterban, identiteitsontwikkeling van jongeren, bewustwording van de doelgroep en armoedebestrijding in de wijk en stad.

Vanuit de perceptie van de buitenwereld vertoont deze gemeenschapsvorming de kenmerken van de parallelle samenlevingen. Hier staat de Nederlandse integratiepolitiek op gespannen voet met de gemeenschapsvormende activiteit van moskeeorganisaties. Yar onderzocht waarom de kaderleden van een Turkse moskeeorganisatie zich maatschappelijk inzetten - binnen en buiten de moskee. Hij laat zien dat de moskeeparticipanten  verschillende manieren hebben om hun handelen te legitimeren en verschillende wegen bewandelen  die hen verbinden met hun leefomgeving, met hun buurt, stad. Die inzet richt zich op de opvang en begeleiding van de achterban, op identiteitsontwikkeling van jongeren, op bewustwording van de doelgroep en op armoedebestrijding in de wijk en stad door onder meer de Voedselbank.

De kaderleden komen in verband met hun positie verschillende mensen op verschillende posities tegen  maar brengen ook via die interne netwerken externe netwerken tot stand. De maatschappelijke en culturele situatie van de doelgroep (o.a. armoede, onderwijs, uitsluiting) motiveert de kaderleden voor hun vrijwilligerswerk. Yar laat zien dat in tegenstelling tot het gangbare integratiediscours  verbinden en bruggen bouwen samen gaan. Verbondenen bouwen bruggen, en bruggen bouwen verbindt.

Meer informatie over het proefschrift in DARE