Politieke “Concullega’s”. Partijstrategieën, verkiezingsstrijd en regeringsdeelname

20-12-2017

11.45

Aula

Political "Frenemies". Party Strategies, Electoral Competition & Coalition Cooperation

M.A.C.G. van der Velden

prof.dr. B. Vis, copromotor(en) dr. G. Schumacher

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Mariken van der Velden onderzocht hoe voormalige coalitiedeelname en toekomstige coalitieoverwegingen de communicatiestrategieën van politieke partijen beïnvloeden. Zij laat zien dat het coalitiedilemma verandert hoe politieke partijen de verschillende doelen die zij willen behalen - stemmen binnenhalen, meedoen aan de regering, en voorgeteld beleid invoeren - afwegen. Dit heeft consequenties voor de verkiezingsprogramma’s die zij opstellen en dus ook voor het uiteindelijke beleid dat regeringen zullen uitvoeren.

De overgrote meerderheid van de regeringen die na de verkiezingen gevormd wordt, is op basis van een coalitie tussen twee of meerdere partijen. Partijen moeten telkens afwegen of ze liever ‘vriendjes’ met hun coalitie partner(s) willen zijn of dat zij als concurrenten de strijd zullen aangaan ten gunste van de kiezers. Op basis van de uitkomst van deze overweging, ook wel het coalitiedilemma genoemd, passen zij hun boodschap aan. De huidige literatuur die probeert te verklaren wanneer politieke partijen hun communicatie aanpassen houdt over het algemeen geen rekening met het coalitiedilemma.

Meer informatie over het proefschrift in DARE