Seminar: ‘Turken in Nederland of Turkse-Nederlanders? Een dialoog over de visie op de toekomst in Nederland

22-11-2017

19.00 - 22.00

VU Amsterdam, Auditorium en receptie

Seminar: ‘Turken in Nederland of Turkse-Nederlanders? Een dialoog over de visie op de toekomst in Nederland

Thijl Sunier, hoogleraar islam in Europa. Yesim Candan, dagvoorzitter.

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Seminar

Georganiseerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving in samenwerking met de Vrije Universiteit. Gehost door ACCESS EUROPE en VU-ISR.

Doel seminar:

Het seminar is bedoeld als aanjager van een proces om met elkaar een nieuw perspectief neer te zetten en/of een richting aan te geven voor de toekomst van de Turkse-Nederlanders. Derhalve kan het seminar dienen voor input ten aanzien van de beleidslijn van SZW voor toekomstige regionale/lokale dialoogbijeenkomsten.

Middels een artikel trachten we antwoorden te formuleren op de volgende deelvragen:

  • Welke trends zien we als we kijken naar binding van Turkse-Nederlanders met de Nederlandse samenleving? En hoe verder in Nederland?
  • Hoe verhouden Turkse-Nederlanders zich ten opzichte van Turkije?
  • Hoe zien de onderlinge verhoudingen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap eruit?

Deelnemers

  • Selecte groep, uitnodiging op naam, van ongeveer 80 tot maximaal 120 deelnemers. Landelijk.
  • Wetenschappers, politici, beleidsmakers en professionals. Vertegenwoordiging Turkse-Nederlanders van diverse pluimage.
  • Professionals die begaan zijn met het thema (ook ministerie SZW SI, VNG, ESS, Clingendael).
  • De voorbereidingsgroep stelt een namenlijst op en vraagt aan het netwerk om namen aan te vullen.

Programma seminar
19.00 uur - Inloop
19.30 uur - Welkomstwoord
19.35 uur - Inleiding door Thijl Sunier, hoogleraar islam in Europa aan de Vrije Universiteit. Trends en ontwikkelingen: situatieschets.
19.55 uur - Reactie op inleiding dmv panelgesprek met vertegenwoordigers van diverse jongerenverenigingen olv dagvoorzitter
20.20 uur - Dialoogtafels: 8 tafels ahv verschillende deelthema’s
21.00 uur - Pauze
21.15 uur - Zaaldiscussie met een deskundigenpanel als klankbord: ideeën voor de toekomst vanuit de gesprekstafels
21.50 uur - Afsluiting, conclusies en vervolg
22.00 uur - Napraten met een drankje en een hapje

Product
Artikel op websites KIS, VU-ISR en ACCES EUROPE met achterliggend verslag van het seminar. Berichtgeving landelijke media: we vragen NOS, de Volkskrant en NRC.

Achtergrond
In verschillende rapporten van het SCP komt naar voren dat Turkse Nederlanders het meest van alle migrantengroepen in Nederland op de eigen groep gericht zijn. De spanningen na de couppoging brachten aan het licht dat er grote verschillen zijn binnen de Turkse gemeenschap en dat de gebeurtenissen in Turkije grote invloed hebben op de gemeenschap in Nederland. Er zijn intimidaties en vernielingen geweest, welke in sommige gevallen zelfs hebben geleid tot arrestaties. Daarnaast bestaan spanningen tussen Turken en groepen van Koerdische- of Armeense afkomst. Ook lijken jonge Turkse Nederlanders steeds meer gericht op hun Turkse identiteit.
Dit alles heeft mede tot gevolg dat mensen met een Nederlandse achtergrond steeds meer geïrriteerd raken over de uitingen van Turkse Nederlanders. Zoals rond de demonstratie op de Erasmusbrug na de couppoging en de komst van een Turkse minister tijdens de campagne voor het referendum.

Nu de spanningen zich veel minder openlijk manifesteren, vragen steeds meer Turkse Nederlanders zich af: ‘Hoe nu verder?’ Er is behoefte aan een nieuw perspectief: nieuwe incidenten zouden de beeldvorming over Turkse Nederlanders negatief beïnvloeden, jongeren voelen zich minder geaccepteerd. In de politiek en samenleving neemt de irritatie over de invloed van de Turkse regering op de Nederlandse burgers met een Turkse achtergrond toe.