Symposium Kwalitatief onderzoek als bewijs voor ‘wat werkt’

28-11-2017

13.00 - 15.00

Auditorium, hoofdgebouw (zie Campus bereikbaarheid) Vrije Universiteit Amsterdam.

Symposium Kwalitatief onderzoek als bewijs voor ‘wat werkt’

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Symposium / Seminar

De rol van kwalitatief onderzoek bij de bewijsvoering over effectiviteit van interventies/aanpakken in het sociaal domein staat centraal tijdens het symposium dat Movisie samen met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam organiseert.

  • Inleiders: Prof. dr. Trudie Knijn (UU), prof. dr. Anja Machielse (UvH) en dr. Vasco Lub (Bureau voor sociale argumentatie en EUR)
  • Interview: Marcel Ham interviewt Peter Steenbergen en Ton Huiskens over de interventie ‘Thuis op straat’
  • Panel: Prof. dr. G. Engbersen (EUR en WRR), Henk Smid (ZonMw) en prof. dr. S. Keuzenkamp (Movisie en VU)
  • Moderator: Marcel Ham (Platform Sociale Vraagstukken / Movisie) Kwantitatief versus kwalitatief

In het sociaal domein is een groeiende belangstelling voor de effectiviteit van interventies voor de aanpak van sociale vraagstukken. Effect- en evaluatieonderzoek hebben als doel bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van die aanpakken. Doorgaans wordt er vanuit gegaan dat vooral kwantitatief onderzoek nodig is om er achter te komen ‘wat werkt’. En dan met name de gouden standaard van de randomized controlled trials (rct’s). Een groeiend aantal wetenschappers wijst echter op de waarde van kwalitatief onderzoek bij de vaststelling wat werkt. Trudie Knijn en Anja Machielse pleiten zelfs voor een herziening van de beoordeling, waarbij rct’s gelden als eerste aanwijzing, maar pas van sterke aanwijzingen kan worden gesproken wanneer het oordeel van cliënten en professionals is gevraagd door middel van kwalitatief onderzoek. Vasco Lub erkent eveneens de waarde van kwalitatief evaluatieonderzoek. Hij zal ingaan op criteria voor ‘goed kwalitatief evaluatieonderzoek’. Hoe kwalitatief onderzoek kan bijdragen aan het vaststellen van de plausibiliteit van de werking van een aanpak in het sociaal domein wordt geïllustreerd aan de hand van de interventie ‘Thuis op straat’. Daarna volgt een paneldiscussie onder leiding van Marcel Ham.

Aanmelden
De toegang voor het symposium is vrij. U kunt zich aanmelden door uw gegevens in te vullen op het aanmeldformulier.