De betekenis van vrede

18-04-2018

13.45

Aula

The peaces we build

G.M. van Iterson Scholten

prof.dr. M.E. Glasius, copromotor dr. W.M. Verkoren

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Vredesopbouw veronderstelt dat vrede iets is dat je kunt bouwen. Niet de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van een grondslag. Maar wat houdt deze grondslag in? Gijsbert van Iterson Scholten onderzoekt wat vrede betekent volgens de mensen die het proberen te bewerkstelligen.

Zijn onderzoek toont aan dat verschillende vredeswerkers werken aan heel verschillende vredes. Waarbij de scheidslijnen zowel lopen tussen verschillende beroepsgroepen als tussen Nederlanders en vredesactivisten uit conflictgebieden. Zo blijkt dat militairen hun taak bij het werken aan vrede zien als het werken aan een omgeving waarin mensen gevrijwaard zijn van angst. Volgens Van Iterson Scholten omschrijven zij dit zelf als 'niet meer dan paracetamol' en benadrukken zij dat de blijvende vrede altijd gemaakt moet worden door de mensen in een conflictgebied zelf.

Diplomaten zijn dan weer ambitieuzer en richten zich op het opbouwen van (staats)instituties. Van Iterson Scholten geeft ook aan dat Nederlandse civil society vredeswerkers benadrukken dat vrede een alomvattend, eeuwigdurend proces is. Het gesprek gaande houden is minstens zo belangrijk als de doelen op zich.

Meer informatie over het proefschrift in DARE