Religieuze en spirituele praktijken van Minhajul Quran-volgers in Europa

06-03-2018

15.45

Aula

Purification of Hearts

M. Amer

prof.dr. J.T. Sunier, copromotor(en) prof.dr. M. van Bruinessen

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Minhajul Quran, een van een oorsprong Pakistaanse Islamitische stroming, herdefinieert de traditionele vorm van Islam en laat het aanpassen in een nieuwe omgeving dankzij haar moderne discourse en organisatiestructuur. Mohammed Amer onderzocht de rituele praktijken en religieuze discussie bij Minhajul Quran (MQ)-volgers in Europa.

De religieuze en spirituele praktijken binnen het geloof geven betekenis aan het alledaagse leven van MQ-volgers. Deze praktijken zijn ook van invloed op de individuele en maatschappelijke ontwikkelingen van de volgers. De beweging legt de nadruk op individuele zuivering als een basisprincipe voor een maatschappelijke verandering—eerst gebeurt de zuivering van het individu zelf en later zal dat leiden tot sociale veranderingen. Dit idee komt uit de Soefi-praktijken en gaat uit van het idee dat een individu steeds voor de geestelijke versterking zorgt in een maatschappij. Amer omschrijft deze processen als ‘purificatie van harten’. Hij toont met zijn onderzoek aan hoe MQ-volgers genezende werking toekennen aan de door een religieus betoog gelegitimeerd rituelen en de daarbij behorende expressies.