Leren van je fouten

06-03-2018

09.45

Aula

Editing and Estimation of Measurement Errors in Administrative and Survey Data

S. Scholtus

prof.dr. B.F.M. Bakker, prof.dr. H.B.G. Ganzeboom, copromotor(en) prof.dr. C.H. Elzinga

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Producenten van officiële statistieken (zoals het CBS) gebruiken enquêtes en registers om data te verzamelen. Deze data, verzameld door statistisch onderzoek, bevat in de praktijk altijd meetfouten. Promovendus Sander Scholtus ontwikkelde nieuwe methoden waarmee fouten automatisch worden opgespoord.

Wanneer de meetfouten bij statistisch onderzoek worden genegeerd, kan dit leiden tot vertekening in de onderzoeksresultaten, met verkeerde conclusies tot gevolg. Bij registerdata spelen daarbij twee complicaties: de datasets zijn veel groter dan voor enquêtes en er kunnen systematische verschillen bestaan tussen dat wat een register meet en dat wat men voor het onderzoek eigenlijk zou willen meten.

Scholtus stelt vast dat er twee globale strategieën zijn om met meetfouten om te gaan. Ten eerste kan men proberen de individuele fouten in de data op te sporen en te verbeteren. Ten tweede kan men in statistische analyses rekening houden met meetfouten door deze expliciet te modelleren. Hij ontwikkelde enkele nieuwe methoden waarmee fouten automatisch worden opgespoord. Daarnaast toont hij aan hoe men door meetfouten te modelleren kan ontdekken of een register datgene meet waar men in geïnteresseerd is.

Meer informatie over het proefschrift in DARE