Internationale grondaankopen, agrarische veranderingen en landbestuur in centraal Oeganda

08-02-2018

13.45

Aula

Transnational land deals, agrarian change and land governance in central Uganda

J.K. Maiyo

prof.dr. G.J. Abbink, copromotor(en) dr. S.J.T.M. Evers

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

De wereldwijde voedsel- en financiële crisis van 2008 wordt in het algemeen gezien als de oorzaak voor de sterke stijging van de buitenlandse commerciële belangstelling voor, en de grootschalige verwerving van landbouwgrond in ontwikkelingslanden, met name in Afrikaanse landen. Joshua Maiyo onderzocht in de loop van vijf jaar de historische en hedendaagse sociaal-politieke relaties en trajecten rond grondbezit in Centraal Oeganda.

Zijn promotieonderzoek biedt een gedetailleerde empirische basis, waarmee alledaagse praktijken begrepen kunnen worden, de kritische dialoog uitgediept, en mogelijke beleidskeuzes getoetst op de verschillende mogelijkheden en effecten van de hedendaagse hervormingen in het grondbezit, in de landbouw, en van de agrarische gebieden in Centraal Oeganda.

Meer informatie over het proefschrift in DARE