Geen eenheid in eisen Europa door lokaal karakter Hogeschool

22-01-2018

15.45

Aula

Responding to new policy demands

S. Hasanefendic

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

In tegenstelling tot de bestaande verwachtingen dat instellingen voor hoger onderwijs op gelijk beleid reageren door middel van convergentie en uniformiteit, laat het promotieonderzoek van Sandra Hasanefendic  zien dat de Hogescholen juist afwijkend reageren op de gestelde eisen van Europa. Dit zou komen door hun lokale karakter.

In het afgelopen decennium zijn Hogescholen in Europa geconfronteerd met sterk op elkaar lijkende eisen voor een sterkere focus op het doen van onderzoek en het innoveren van het educatieve programma door hun nationale overheden. Hasanefendic onderzocht hoe Hogescholen omgaan met deze opgelegde eisen. Zij onderzocht hoe Nederlandse en Portugese Hogescholen (in Portugal ‘Polytechnics’ genoemd) reageren op de gestelde eisen voor het innoveren van onderwijs en onderzoek.

De verschillen in reacties zijn terug te leiden naar de verschillen in de lokale context van de hogescholen; zij zijn gevestigd in een lokale omgeving, waarbinnen specifieke interacties tussen de instellingen, lokale organisaties en politieke spelers bestaan. De rol van deze instellingen is het opleiden van studenten tot professionals die waardevolle bijdragen kunnen leveren aan hun direct omliggende werkveld. Hierdoor blijven Hogescholen bovenal ‘lokale instellingen’, waarvan de reactie op beleidseisen sterk wordt beïnvloed door de lokale en nationale context. Op basis van deze nieuwe inzichten, geeft dit onderzoek praktische handvatten voor beleidsmakers en de Hogescholen bij het omgaan met de huidige beleidsveranderingen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE