13th ISTR Conference

10-07-2018 | 13-07-2018

Vrije Universiteit Amsterdam | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | Amsterdam

13th International Society for Third-sector Research Conference

Aanmelden | Meer informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Congres / symposium / seminar

De International Society for Third Sector Research (ISTR) werd opgericht in 1992 en is dé internationale organisatie die onderzoek en onderwijs op het gebied van maatschappelijke organisaties, filantropie en de non-profitsector bevordert.

Deze zomer, van 10 tot 13 juli, organiseert de ISTR het grootste internationale congres voor civil society, filantropie en non-profit sector aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mirjam_van_PraagVU-voorzitter Mirjam van Praag opent het congres. Er worden zo’n duizend deelnemers verwacht, waaronder de mondiale onderzoekstop, die onderzoeksresultaten aan elkaar en aan vertegenwoordigers van de Nederlandse sector filantropie presenteren.

Voor de VU zijn vooral woensdag 11 en donderdag 12 juli interessant. Op die dagen worden in het Auditorium zes ronde tafels gehouden over speciale thema’s: Nalaten aan goede doelen, de relatie overheid-bedrijfsleven-filantropie; fiscaliteit, wetgeving, de nieuwe generatie gevers, en do-it-yourself in de filantropie en worden plaatsen vrijgehouden voor decanen, faculteitsdirecteuren, portefeuillehouders onderzoek en onderwijs, onderzoeksprojectleiders en overige VU-collega’s.

ISTR Amsterdam 2018