Organisaties met een eigen wil

07-09-2018

11.45

Aula

Attitude formation in organizations

P.A.M. van Woensel

prof.dr. P. Groenewegen, copromotor dr. T.C. de Gilder

Meer informatie over het proefschrift in DARE

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Peter van Woensel onderzocht de dynamiek van attitudevorming in organisaties en of we dit kunnen beïnvloeden. Uit zijn onderzoek blijkt dat dit proces wel degelijk beïnvloedbaar is, het zich zeer snel voltrekt en dat het beïnvloeden van de weerstand tegen de gewenste verandering het meest effectief is. Hoewel het opkomende proces beïnvloedbaar is, blijft de uitkomst niet te voorspellen.

Strategieën in organisaties ontstaan vaak spontaan en zijn niet terug te voeren naar acties van het management. De ontwikkeling van attitude in organisaties is zo'n opkomend proces dat vaak als een autonoom en niet stuurbaar proces wordt gezien. Toch hebben deze processen een grote invloed op organisaties die niet altijd positief is.