Ondernemende wetenschappers

12-09-2018

11.45

Aula

Entrepreneurial behaviour of academics within the context of education

S. Rossano Rivero

prof.dr. P.C. van der Sijde, prof.dr.habil. T. Baaken, copromotor dr. I.A.M. Wakkee

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Sue Rossano Rivero onderzocht het gedrag van academici. Zij levert hiermee een maatschappelijke bijdrage door een beter begrip van de mogelijke synergiën tussen de drie kerntaken van de universiteit (onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht).

Tegenwoordig wordt er van universiteiten verwacht dat ze handelen als organisaties met open grenzen, die samenwerking en onderlinge afhankelijkheid tussen verschillende partijen in de samenleving mogelijk maken.

Tegen deze achtergrond richt het onderzoek van Sue Rossano Rivero zich op het betrekken van academici bij ondernemersactiviteiten met externe partijen, waaronder het bedrijfsleven, om vernieuwing te introduceren in het onderwijs om waarde te creëren voor de universiteit. Door gebruik te maken van verschillende theorieën onderzocht zij hoe sociale interacties het ondernemende gedrag van academici beïnvloeden binnen de context van het onderwijs.

Meer informatie over het proefschrift in DARE