Zorgprofessionals zetten zorg voorop ondanks bezuinigingen

17-05-2019

13.45

Aula

“Care is not just about care anymore”

M. van Wieringen

prof.dr. P. Groenewegen, prof.dr. M.I. Broese Van Groenou

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Promotie

Hoe is het gesteld met de zorg in Nederland? Een regelmatig terugkerend gesprek op de werkvloer, op het nieuws en ongetwijfeld onder zorgverleners die kampen met een hoge werkdruk en bezuinigingen. Marieke van Wieringen onderzocht hoe zorgverleners in de thuiszorg omgaan met bezuinigingen, standaardisatie en controle in hun werk. “De praktijk laat zien dat zorgprofessionals ondanks alle regels en procedures veelal in staat zijn de zorg aan cliënten te geven die zij nodig achten.”

Cliëntgerichtheid en het geven van de best mogelijke zorg zijn over het algemeen de prioriteiten van zorgverleners. De afgelopen decennia is deze zogenaamde ‘zorglogica’ steeds meer onder druk komen te staan, met name door bezuinigingen. Waarden als standaardisatie, controle en efficiëntie kregen een steeds grotere rol binnen de thuiszorg. Deze managementwaarden staan vaak haaks op de zorgwaarden en hebben impact op de autonomie van de zorgprofessional. Van Wieringen laat echter zien dat de twee verschillende uitgangspunten binnen de zorg ook naast elkaar kunnen bestaan. “De regels en procedures worden zo toegepast dat zorgverleners in de thuiszorg in staat blijven om de zorg aan cliënten te geven die zij nodig achten en waarin bijvoorbeeld mantelzorgers niet kunnen of willen voorzien. Het handelen van zorgprofessionals is dan ook ingegeven door compassie voor de cliënt. Tegelijkertijd behouden ze zo een deel van de autonomie die hen was afgenomen.” 

Na de hervorming van de langdurige zorg in 2015 kregen wijkverpleegkundigen een stuk autonomie in de zorgtoekenning terug, ‘zoals vroeger’. Van Wieringen onderzocht hoe deze transitie is verlopen. Met haar onderzoek hoopt ze nieuw licht te laten schijnen op de maatschappelijke discussies over bezuinigingen in de zorg en verwachtingen die we hebben van zorgprofessionals.

Meer informatie over dit proefschrift in DARE