Conferentie 'Making Islam work in the Netherlands'

24-01-2019

08:45-13:00

Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (zaal Agora 2 op de derde verdieping van het Hoofdgebouw)

Conferentie 'Making Islam work in the Netherlands'

Prof. dr. Masooda Bano (Oxford University) en prof. dr. Johan Fischer (Roskilde University, Denemarken): middagsessie

Meer informatie over het programma: prof. dr. Thijl Sunier; Arshad Muradin; Heleen van der Linden 
 

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Congres / symposium / seminar

Ter afsluiting van het NWO onderzoeksproject (Making Islam Work in the Netherlands ) wordt er op donderdag 24 januari 2019 een afsluitend congres georganiseerd in Amsterdam (Vrije Universiteit) rond het thema ‘de toekomst van islamitisch gezag’. Het belangrijkste doel van het onderzoeksproject was een beeld te schetsen en meer inzicht te bieden in hoe islam vorm krijgt in Nederland in alledaagse situaties. Het eerste deel van het onderzoek ging over de vraag hoe ‘gewone’ gelovigen, ofwel mensen die zich niet professioneel met religie bezighouden, proberen te leven naar de geest van hun geloof en daarbij op dilemma’s stuiten. Centrale vragen waren: waaraan of aan wie refereert iemand, welke (innovatieve) oplossingen komen aan het licht en hoe worden beslissingen onderbouwd of omkleed bij het in overeenstemming brengen van religieuze leefregels en voorschriften met het leven en functioneren in en binnen de Nederlandse maatschappij. 

Het tweede deel van het onderzoek had tot doel het proces in kaart te brengen van de wijze waarop ‘gewone’ moslims in Nederland hun persoonlijke- en familiegeschillen beslechten door medewerking van een derde partij. Meer specifiek is gekeken naar de informele processen van geschilbeslechting, zoals bemiddeling, verzoening en advisering, gefacilieerd door imams van lokale moskeeën en grotere islamitische centra, met name onder Nederlands-Marokkaanse moslims.

In de ochtendsessie (Nederlandstalig) zal in interactieve paneldiscussies het belang van de onderzoeksbevindingen voor het maatschappelijke veld worden besproken. Daarvoor nodigen wij diverse ‘maatschappelijke partijen’ uit, onder wie politici, beleidsmakers, imams en andere religieuze gezagsdragers, juristen, sociale hulpverleners, en politie. 

In de middagsessie (in het Engels) bespreken we de wetenschappelijke implicaties van het onderzoek. Twee gerenommeerde sprekers zullen een keynote geven: prof. dr. Masooda Bano (Oxford University) en prof. dr. Johan Fischer (Roskilde University, Denemarken).

Programma
Datum: Donderdag 24 januari 2019
Tijd: 08:45 uur (inloop) - 9.15 uur (aanvang paneldiscussie) - 12.30 uur (lunch) 
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (zaal Agora 2 op de derde verdieping van het Hoofdgebouw) 

Aanmelden voor deze conferentie is niet nodig.