Nieuw boek over beleid en praktijk van langdurige ouderenzorg

Organisatiewetenschapper Henk Nies heeft samen met Kai Leichsenring en Jenny Billings een boek gepubliceerd dat oplossingen en aanbevelingen biedt voor het verbeteren van langdurige zorg voor ouderen in Europa.

22-02-2013 | 15:57

Het boek Long-Term Care in Europe stelt heersende opvattingen over de gevolgen van de vergrijzing en de langdurige zorg voor ouderen ter discussie. Oplossingen liggen in het voorkomen van ziekte, het verbeteren van herstelmogelijkheden en revalidatie, het ondersteunen van de informele zorg, het verhogen van de kwaliteit van zorg en in goed bestuur en solide financieringsstelsels. Ervaringen en oplossingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau worden gepresenteerd. De auteurs baseren zich op onderzoek naar ontwikkelingen en goede voorbeelden in het zorgbeleid en de zorgpraktijk in 13 Europese landen. Zij concluderen dat zorgverleners, beleidsmakers en belangenorganisaties de langdurige zorg naar een hoger plan kunnen tillen.

Boek Henk NiesLong-Term Care in Europe is tot stand gekomen door samenwerking met auteurs uit diverse Europese landen.

Improving Policy and Practice
Kai Leichsenring, Jenny Billings and Henk Nies  
 
Palgrave Macmillan