Bouwen aan de lokale verzorgingsstaat

Jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: onderdelen van de verzorgingsstaat die straks niet meer onder de verantwoordelijkheid van het Rijk, maar van de gemeenten vallen. Welke kansen en dilemma’s brengen deze decentralisaties?

10-09-2013 | 10:43

Daarover gaat het nieuwe boek Bouwplaats van de lokale verzorgingsstaat dat onderzoeker Hans Bosselaar samenstelde met hoogleraar sociale zekerheidsrecht Gijsbert Vonk. Niet voor niets kozen zij voor de metafoor bouwplaats. Een plek waar hard wordt gewerkt aan een toekomstbestendig huis voor zorg, participatie, wonen en werken. Hoe het huis eruit gaat zien, wie het gaat bouwen en wie er uiteindelijk onderdak zullen vinden, zal in de komende jaren werkenderwijs duidelijk worden.

Het belang van reflecteren
‘Neem daarom kleine stappen en tijd en ruimte om na te denken en voortdurend te reflecteren,’ adviseert Bosselaar de deelnemers op de bouwplaats. Er wordt op dit moment onvoldoende stilgestaan bij wat de grote veranderingen betekenen voor lokale bestuurders, managers van sociale diensten en afnemers van voorzieningen, terwijl dit volgens Bosselaar ‘noodzakelijk’ is.

Vanuit hun verschillende wetenschappelijke disciplines reflecteren ook de auteurs op het proces van lokalisering en geven zij aanbevelingen voor de betrokken bestuurders, professionals en beleidsmakers. Zo trapt auteur Jurre van den Bergh af met zijn onderzoek naar de voorwaarden van een succesvolle decentralisatie en neemt Judith van der Veer de lezers mee in haar promotieonderzoek naar WMO-praktijken. Verder gaat het boek in op de rol van de gemeenteraad, managers van gemeentelijke diensten, professionals en de bestuursrechter.

De auteurs
Bouwplaats van de lokale verzorgingsstaat
is geschreven door: Duco Bannink, Jurre van den Berg, Hans Bosselaar, Alex Corra, Solke Munneke, Albertjan Tollenaar, Willem Trommel, Judith van der Veer en Gijsbert Vonk.

Boek Lokale verzorgingstaatBouwplaats lokale verzorgingsstaat
Wetenschappelijke reflecties op de decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg
978‐90‐8974‐821‐8

Meer informatie
Website Boom Juridische uitgevers
Bezoek de persoonlijke pagina van Hans Bosselaar.