Grote subsidie voor vervolgstudie naar functioneren van ouderen

De Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) heeft een subsidie van bijna drie miljoen euro toegekend gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

15-02-2013 | 14:07

De subsidie is een vervolg op eerdere onderzoeksgelden van het ministerie om het fysiek, sociaal, emotioneel en cognitief functioneren van ouderen te meten, en in kaart te brengen welke gevolgen hun functioneren heeft voor hun sociale leven en het gebruik van zorg. Het is voor de derde keer in twintig jaar dat de LASA-onderzoekers een cohort ouderen interviewen over hun functioneren. Dit keer is er ook een steekproef van oudere Turken en Marokkanen.

Met de gegevens kunnen sociologen en geneeskundigen hun onderzoek naar sociale netwerken, zorggebruik en gezondheid van ouderen vervolgen. Ze zullen ook jaarlijks onderzoeksvragen vanuit het ministerie beantwoorden, bijvoorbeeld over het rookgedrag en alcoholgebruik van ouderen, de mismatch tussen zorgbehoefte en daadwerkelijk zorggebruik, en de relatie tussen zorggebruik en de mate van regie over hun zorggebruik die ouderen zelf ervaren.

Meer informatie over LASA is te vinden op www.lasa-vu.nl.