Nieuwe afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie

De afdelingen Bestuurswetenschappen en Politicologie fuseren op 1 maart tot de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie. De nieuwe afdeling heeft als missie om nationaal en internationaal een hoogwaardig centrum te zijn voor onderwijs en onderzoek op het terrein van publieke sturing (‘public governance’).

28-02-2013 | 14:35

Bestuur en politiek lopen volgens de huidige afdelingshoofden niet altijd meer langs de klassieke, institutionele lijnen en zijn daarom moeilijker van elkaar te onderscheiden. Ze zoeken daarom meer uitwisseling tussen politicologische en bestuurskundige theorievorming en in het empirisch onderzoek, dat zich nadrukkelijk richt op die domeinen waar vraagstukken van politiek en (multilevel) governance zich bij uitstek laten bestuderen.

Hoogleraar politicologie Henk Overbeek wordt het hoofd van de nieuwe afdeling. De andere managementleden zijn Gjalt de Graaf, Duco Bannink en Ben Crum.