Ontwikkeling van islam in Nederland onder de loep

Hoogleraar culturele antropologie Thijl Sunier en Prof. Dr. Léon Buskens (Universiteit Leiden) hebben een NWO subsidie van €400.000 ontvangen om te onderzoeken hoe de islam in Nederland vorm krijgt.

02-07-2013 | 17:25

Gemeentes in Nederland met een groot aantal moslim inwoners worden regelmatig geconfronteerd met felle discussies. Bijvoorbeeld over de mogelijke toepassing van de ‘sharia’, of met de populariteit van jonge islamitische leiders. Hoe ervaren gewone, praktiserende moslims deze ontwikkelingen? Op welke manier wordt de islam in hun dagelijks leven ingepast en welke initiatieven nemen ze hierin?

Beleidsmakers of maatschappelijke bestuurders zijn vaak aangewezen op gebrekkige informatie en kennis over hoe moslims de islam inpassen in hun dagelijks leven. Discussies onder moslims komen vaak niet naar buiten. Het zijn meestal woordvoerders en deskundigen die aan het woord zijn, maar opvattingen van gewone moslims zijn minstens zo belangrijk. Zij geven een goed inzicht in welke ontwikkelingen plaatsvinden bijvoorbeeld op het gebied van huwelijkskwesties, mode, en andere zaken die het dagelijks leven betreffen van moslims.

Het onderzoeksproject ‘Making Islam Work in the Netherlands’ analyseert hoe moslims omgaan met kwesties in hun geloof, hoe zij discussiëren over veranderingen en aanpassingen in islamitische regels en van welke middelen en instanties zij daarbij gebruik maken. Onderzoek naar de wisselwerking tussen ervaringen van moslims en ontwikkelingen in de leerstellige aspecten van de islam is vernieuwend.

In de eerste fase gaan onderzoekers in kaart brengen welke thema’s vooral onder moslims van belang zijn. Vervolgens worden een aantal van deze thema’s nader bestudeerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder moslims in de steden: Amsterdam, Den Haag, Leiden en Utrecht.

Het onderzoek zal inzichten opleveren die van belang zijn voor beleidsmakers, bestuurders en professionals werkzaam in bijvoorbeeld de zorgsector, het onderwijs, het bedrijfsleven en bij overheden.

Het onderzoeksteam heeft een groot aantal maatschappelijke partners bereid gevonden hun steun aan het project te verlenen. Het gaat om ministeries, gemeenten, kerkelijke en islamitische instellingen en politieke partijen met een financiering van in totaal €45.000.

Het NWO-onderzoeksprogramma Religie in de moderne samenleving financiert en stimuleert onderzoek naar de dynamiek van religie in Nederland. In het kader van dit programma is Thijl Sunier ook betrokken bij een ander project getiteld ‘Critique of religion and the framing of Jews and Muslims in the Netherlandemptys’.

Meer informatie
Persoonlijke pagina Thijl Sunier
Persoonlijke pagina Leon Buskens
NWO-onderzoeksprogramma Religie in de moderne samenleving