Peter Baehr prijs voor UAF student Sociologie

Ali Honari , UAF-student en promovendus bij de afdeling Sociologie, heeft de Peter Baehr prijs gewonnen voor zijn onderzoek naar de dynamiek van off-en online protesten in repressieve omstandigheden in Iran.

06-12-2013 | 10:59

Ali HonariSinds 2010 wordt het Midden-Oosten overvallen door een golf aan protesten. Er zijn opvallende overeenkomsten tussen de Arabische landen als het gaat om het gebruik van internet voor het mobiliseren van mensen, het coördineren van evenementen en het globaliseren van protesten. En overal worden deze initiatieven ernstig gesanctioneerd door de overheden.

Maar ondanks deze overeenkomsten zijn er ook veel verschillen, met name als het gaat om de gevolgen van deze protesten en sancties. In Tunesië en Egypte escaleerden de protesten door repressie en dat resulteerde uiteindelijk in het vallen van het regime. De aanzienlijke toename van gewelddadige repressie in Syrië radicaliseerde de demonstranten en zorgden ervoor dat zij van tactiek veranderden. Maar op het hoogtepunt van demonstraties in bijvoorbeeld Oman en Marokko, deed de overheid juist economische en politieke concessies.

Wat motiveert mensen om deel te nemen aan off- en online protesten? Hoe staan deze protesten in verhouding tot ernstige repressie? Dat gaat Ali Honari onderzoeken in zijn onderzoeksproject Dynamic of off- and online protest participation under circumstances of severe repression: The case of Iran’s Green Movement. Honari heeft de afgelopen zomer voor en na de verkiezingen in Iran unieke data verzameld over de ervaring van repressie en protest. Met de prijs van €10.000 kan hij zijn onderzoek verder opzetten en inrichten.

Over de Peter Baer prijs
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF reikt de Peter Baehr Prijs sinds 2012 jaarlijks uit. Het UAF biedt hiermee vluchtelingstudenten de kans om te promoveren. Met de prijs van €10.000 stimuleert het UAF onderzoek op het terrein van mensenrechten, organisatie en buitenlands beleid. Ook geven ze op die manier bredere bekendheid aan talentvolle vluchtelingen in het hoger onderwijs.

De Prijs is ingesteld door professor dr. Meindert Fennema, hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam. Met de prijs eert hij professor Peter Baehr (1935 – 2010), een belangrijk voorvechter van mensenrechten.

Meer informatie
Bezoek de persoonlijke pagina van Ali Honari
Bezoek de website van Ali Honari
Bezoek de website van UAF