2,23 miljoen voor Bert Klandermans

Bert Klandermans (Sociologie) heeft een ERC-Advanced Investigator Grant ontvangen voor een grootschalig onderzoek naar politieke participatie.

14-08-2013 | 11:00

foto KlandermansIn het door de European Research Council gesubsidieerde onderzoek wordt de politieke participatie van burgers in vier jonge en vier oude democratieën vergeleken. Dat kan gaan om participatie in politieke partijen en/of protestbewegingen.

Bert Klandermans gaat ervan uit dat iedere inwoner zich vroeg of laat kan gaan interesseren in de politiek. Hij zoekt de reden daarvan in de wisselwerking tussen het individu, de politieke organisaties en de maatschappij. Wat zijn de motieven van de mensen om zich wel of juist niet in te laten met de politiek? Wanneer spreken politieke partijen en maatschappelijke bewegingen burgers aan? Welke kansen en beperkingen leggen overheden op?

Het vergelijkende onderzoek getiteld 'How people try to influence politics and why?' omvat vier projecten waarin eerst literatuur wordt bestudeerd en vergeleken, vervolgens bestaande data over politieke participatie op verschillende momenten en in verschillende landen wordt vergeleken, waarna in de acht landen discussies met focusgroepen worden gehouden en surveys worden afgenomen.

Meer informatie
Bekijk de persoonlijke pagina van Bert Klandermans.