Kwart miljoen voor onderzoek naar effect van stijlmiddelen in de media

De instortende huizenmarkt, de tsunami van islamisering. Stijlmiddelen die journalisten en politici gebruiken in de media, beïnvloeden het debat. Hoe? Dat mag Christian Burgers onderzoeken met een Veni-subsidie van 250.000 euro.

23-07-2013 | 9:35

Op de cover van The Economist van 25 mei prijkt een filmposter voor een ijzersterke actiefilm. Europese leiders worden uitgebeeld als acteurs die samen naar de afgrond wandelen. ‘The Sleepwalkers’ schreeuwt de titel. De film krijgt wel vijf sterren toegekend: “Non-stop inaction”. Het is volgens Christian Burgers een sprekend voorbeeld van hoe een tijdschrift een krachtig frame gebruikt voor een politiek onderwerp.

Christian BurgersIn het nieuws, op televisie en op sociale media spelen journalisten, politici en consumenten dagelijks met woorden en beelden. Metaforen, hyperbolen of ironie maken complexe en abstracte begrippen zoals ‘de economie’ of ‘hypotheekrenteaftrek’ begrijpelijk en concreet.

Burgers krijgt van onderzoeksfinancier NWO een Veni-subsidie van 250.000 euro. Daarmee wil hij inzicht verkrijgen in hoe frames worden gebruikt, welke invloed ze uitoefenen op het publieke debat en hoe ze in de loop der tijd veranderen. De resultaten geven journalisten en politici richtlijnen om publieke debatten te sturen.

Vanaf januari 2014 brengt Burgers eerst in kaart hoe landelijke dagbladen, social media en blogs gebruikmaken van frames in financieel nieuws. In experimenten geeft hij lezers vervolgens steeds andere combinaties van frames en bestudeert hij wat voor effect deze combinaties hebben op hun gedachten en houdingen over financiële begrippen. In de laatste fase onderzoekt hij hoe de frames ontwikkelen en veranderen in een bepaalde periode.

Is het beeld van slaapwandelende politici bij een klif voldoende om een publieke discussie op gang te brengen? Verandert de sfeer van het debat wanneer het beeld wordt aangedikt met spot (“Non-stop inaction”)? ‘Ik denk dat frames vooral krachtig zijn wanneer metaforen, hyperbolen en ironie gecombineerd worden,‘ zegt Burgers. Daarom richt hij zich in zijn onderzoek Figurative Framing: How metaphor, hyperbole, and irony shape public discourse vooral op de onderlinge samenhang van verschillende stijlfiguren en het effect van specifieke combinaties van deze frames.

Over Veni
Veni van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een financieringsinstrument voor excellente onderzoekers die aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek vertonen. De financiering bedraagt een kwart miljoen.

Meer informatie
Bekijk de persoonlijk pagina Christian Burgers
Bezoek de website van NWO Veni