Peter Kerkhof hoogleraar Sociale media

Peter Kerkhof is benoemd tot hoogleraar Sociale media. Zijn onderzoek gaat over het gebruik van sociale media door organisaties.

18-09-2014 | 13:41

Veel bedrijven, en in toenemende mate ook overheden, zijn actief op sociale media: door het plaatsen van content hopen ze te worden geliked. Daarnaast zijn ze actief met webcare: klachtenafhandeling op sociale media. Organisaties passen deze combinatie van content plaatsen en de conversatie met (potentiële) klanten aangaan steeds meer toe.

Kerkhof houdt zich bezig met het effect van socialemediagebruik op de manier waarop mensen de organisatie ervaren. “Komt het bedrijf dichterbij in hun beleving? Wordt het menselijker? Mensen zijn vaak tevredener over contact via sociale media dan wanneer ze een callcenter bellen.”

In zijn onderzoek wil hij de voor- en nadelen van het gebruik van sociale media voor organisaties identificeren. Bovendien spelen sociale media een rol in het maatschappelijk debat en de manier waarop wij met elkaar en organisaties omgaan. Dat debat zal hij voorzien van nuance en feitelijke onderbouwing.

De leerstoel heeft een samenwerkingsverband met het Network Institute. Kerkhof werkt dan ook samen met o.a. taalkundigen en informatici. “Ook binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen zijn interessante dwarsverbanden te bedenken: met bestuurskundigen en organisatiewetenschappers, bijvoorbeeld.”

Peter Kerkhof UvA Peter Kerkhof (1965) studeerde sociale psychologie aan de Vrije Universiteit en promoveerde daarin in 1997. Vanaf 2000 is hij werkzaam bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen, waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van het bachelor- en masteronderwijs in Communicatiewetenschap. In de periode 2007-2010 was hij portefeuillehouder Onderwijs binnen FSW, en vanaf 2010 hoofd van de afdeling  Communicatiewetenschap. Van 2010 tot 2014 was hij bijzonder hoogleraar Customer Media aan de Universiteit van Amsterdam.