Veni-beurs voor Bianca Suanet

Bianca Suanet (Sociologie) heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie gekregen voor haar onderzoek naar informele netwerken van ouderen en zorg in de participatiesamenleving.

29-07-2014 | 14:02

De participatiesamenleving roept de vraag op of persoonlijke netwerken van ouderen in staat zijn voldoende mantelzorg te verlenen. In deze studie onderzoekt Bianca Suanet hoe verandering in netwerktypen het informele en formele zorggebruik in de laatste twintig jaar hebben beïnvloed. Suanet gaat ook na welke categorieën van ouderen kwetsbaar zijn.

De Veni-beurs wordt uitgereikt aan veelbelovende jonge wetenschappers: excellente, pas gepromoveerde onderzoekers, die aan het begin van hun wetenschappelijke carrières staan, maar al wel hebben aangetoond opvallende talenten te hebben voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Acht onderzoekers van de VU en VUmc krijgen elk maximaal 250.000 euro om drie jaar lang onderzoek te doen. Met de Veni-beurzen zetten de wetenschappers dus een belangrijke stap in hun wetenschappelijke carrière.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Met deze beurs kunnen jonge, veelbelovende onderzoekers een vliegende start maken met hun wetenschappelijke carrière. Het is van groot belang dat zij zich de komende jaren volledig kunnen richten op hun onderzoek.” Veni maakt onderdeel uit van NWO’s Vernieuwingsimpuls; Veni, Vidi en Vici, gericht op de verschillende carrièrefasen van wetenschappers. In totaal dienden 1.086 onderzoekers dienden een aanvraag in, waarvan uiteindelijk 152 een Veni ontvangen.

empty

emptyLees meer over alle onderzoeksprojecten