Politicologievereniging 65 jaar

Nederlandse politicologievereniging 65 jaar: Jubileumbundel over ontwikkeling politicologie in Nederland

12-06-2015 | 9:47

De Nederlandse Politicologievereniging (NKWP, ofwel de Kring) viert haar 65e verjaardag met uitgave van de bundel 'Politicologie in Nederland: Van Politisering naar Professionalisering', onder redactie van Rudy Andeweg (Hoogleraar Politicologie Universiteit Leiden) en Barbara Vis (VU-Hoogleraar Politieke Besluitvorming, Afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie).

De bundel blikt terug op de ontwikkeling van de Nederlandse politicologie in onder meer hoofdstukken over de zeven politicologische instituten aan de UvA, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit (geschreven door VU-emeritus Hoogleraar Vergelijkende Politicologie Hans Keman), Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit, Universiteit Twente, en Universiteit Maastricht.

Ondanks de grote diversiteit is er een gemeenschappelijke noemer: een duidelijke ontwikkeling van aanvankelijke politisering naar professionalisering. Vooral aan de oudste opleidingen (UvA, VU, Radboud en Leiden) woedde een jarenlange strijd over de aard van het vak en vooral over de afstand, of juist het engagement, ten opzichte van samenleving en politiek dat daarbij passend is. Het was een periode van grote mobilisatie van studenten en stafleden, van soms diep ingrijpende persoonlijke conflicten, en van geleidelijk toenemende overheidsbemoeienis. Die tijd is voorbij: overal is de keuze gemaakt om met politicologie wetenschap te bedrijven, geen politiek te bedrijven. De uitkomst hiervan is een sterke professionalisering in het onderwijs en onderzoek en hiermee samenhangende sterke internationalisering qua staf en publicaties. En dat roept weer nieuwe vragen op, bijvoorbeeld over het gewenste engagement van de huidige Nederlandse politicologie