Samen reflecteren op de (nood)opvang van asielzoekers '15-'16

Op maandag 28 november presenteerden het Institute for Societal Resilience (ISR) van de VU samen met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun gezamenlijke reflectie op de veerkracht van gemeenten ten tijden van de noodopvang voor asielzoekers.

02-12-2016 | 15:00

Een standaardrecept voor hoe het gesprek aan te gaan over de opvang van asielzoekers en de burgers van een gemeente te betrekken bij de besluitvorming is er niet, zo blijkt uit het rapport. Beleid en bestuur vloeien deels voort uit in het verleden gemaakte keuzen, die langzaam maar zeker een pad hebben gevormd waarvan niet radicaal kan worden afgeweken - zelfs als een dergelijk pad niet langer functioneel blijkt. Bijvoorbeeld blijkt dat ‘in gemeentes waar sprake is van burgerparticipatie, waar burgers serieus mogen meepraten over belangrijke kwesties, acceptatie van vluchtelingen veel gemakkelijker tot stand komt dan in gemeentes waar dat niet zo is.’ Wel benadrukt het rapport dat een ‘crisis’ gemeenten ‘een unieke mogelijkheid om met burgers in gesprek te gaan én te blijven om wantrouwen en spanningen in de toekomst en bij andere issues te verminderen.’

Na de presentatie van het rapport volgde een interactieve middag met gevluchte Syriërs, de worldconnectors, het ISR en vertegenwoordigers van verschillende gemeenten, maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid. Samen reflecteerden de aanwezigen op hoe we deze 'stresstest' van onze maatschappelijke veerkracht hebben doorstaan en welke lessen we kunnen trekken voor toekomstige sociale spanningen.

Rapport: Reflectie op opvang asielzoekers en maatschappelijke spanningen

Een impressie van de bijeenkomst “Onze maatschappelijke veerkracht getest” (6 foto’s):

Foto’s door Ed Lonnee

Reflectie Asielzoekers - Van de Sande, Badran web
Dagvoorzitter Esseline van de Sande vraagt Mohammed Badran naar zijn VN-speech

Reflectie Asielzoekers - deelnemers web
Deelnemers reflecteren op de bevindingen van het onderzoeksrapport

Reflectie Asielzoekers - Van Tunen, Marir web
Marjolein van Tunen (Politie) en Ahmad Marir (gevluchte psychiater uit Damascus) luisteren aandachtig

Reflectie Asielzoekers - Ter Haar web
Bernard ter Haar, directeur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid, spreekt over asielopvang

Reflectie Asielzoekers - Younes Younes web
Younes Younes, gevluchte Syriër en VU-onderzoeker, doet zijn verhaal

Reflectie Asielzoekers - rondetafelgesprekken web
Aan rondetafelgesprekken reflecteren deelnemers op onze maatschappelijke veerkracht