Hanneke Reuling benoemd tot lid College van Bestuur HVA

Hanneke Reuling treedt per 1 oktober 2017 toe tot het College van Bestuur (CvB) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

23-06-2017 | 13:21

De Raad van Toezicht van de HvA heeft haar benoemd tot collegelid met de portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering HvA. Hanneke is inmiddels bijna vier jaar de directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Bekend terrein
Zowel het beleidsterrein financiën en bedrijfsvoering als het hoger beroepsonderwijs is voor Hanneke Reuling bekend terrein. In 2013 trad Reuling aan bij de VU als directeur bedrijfsvoering. In die rol was zij de afgelopen vier jaar eindverantwoordelijk voor de inrichting en organisatie van de bedrijfsvoering binnen ‘haar’ faculteit. Voor zij bij de VU aantrad was zij werkzaam als directeur van de Dienst Onderwijs en Onderzoek van Fontys Hogeschool in Eindhoven. Daarvoor bekleedde zij verschillende functies, onder meer bij de Universiteit Utrecht. Zij studeerde Theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit waar zij ook promoveerde.

Reuling heeft na de reorganisatie bij de VU samen met haar team bij FSW een goed functionerende ondersteunende organisatie neergezet. De wetenschappelijke staf kent haar als iemand die op uitstekende wijze de belangen vanuit de bedrijfsvoering verdedigt, en daarbij altijd oog heeft voor de problemen van afdelingen en individuele wetenschappers.

‘Hanneke heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de sturing en keuzes van de faculteit maar ook organisatie-breed. Zij is altijd gericht op samenwerking en zaken beter maken. We wensen Hanneke zeer veel succes bij het vervullen van deze functie,’ aldus Marjolein Jansen, vicevoorzitter van het College van Bestuur.

Tot oktober blijft Reuling nog haar rol bij FSW vervullen. In de tussentijd wordt een nieuwe directeur bedrijfsvoering geworven.