Lezingenreeks over Oorlog & Vrede in maart van start

IOVIS Centre for Peace and Conflict en VUvereniging nodigen je uit voor vier Oorlog & Vrede lezingen op donderdagmiddagen in Maart, April, Mei en Juni 2018. VU-wetenschappers delen hun kennis en inzichten op verschillende dimensies van vrede en oorlog. Samen verkennen zij de politieke besluiten om militaire missies in te zetten zoals in Afghanistan, Bosnië, Irak, Libië en Mali, en leren praktische vaardigheden voor conflictbemiddeling.

06-02-2018 | 9:00

We onderzoeken de psychologische impact van oorlogsgeweld en ontrafelen de morele gronden voor oorlogsvoering.

Onderdeel nieuwe minor ‘Peace and Conflict Studies’
De vier lezingen zijn een aanloop naar het nieuwe interdisciplinaire VU-minorprogramma Peace and Conflict Studies, dat in september 2018 start. De minor bestaat uit vijf cursussen die zowel gezamenlijk als apart kunnen worden gevolgd, en biedt studenten en professionals inzicht in de concepten, oorzaken en consequenties van oorlog en vrede. Het programma maakt daarbij gebruik van een brede set disciplines waaronder politicologie, internationaal recht, criminologie, theologie, filosofie, psychologie, antropologie, sociologie en geschiedenis.

Vier lezingen
15 maart 
De democratische politiek van militaire interventies Wolfgang Wagner, hoogleraar Internationale Veiligheid (VU)

5 april      
De psychologie van onderhandeling en conflict management (Workshop) Bianca Beersma, hoogleraar Instituties en Identiteit (VU)

17 mei     
Nieuwe oorlogen, ‘terrorisme’, en vredesopbouw in de 21ste eeuw: De theorie van de Rechtvaardige Oorlog herzien of verwerpen? Fernando Enns
, hoogleraar Theologie en Ethiek (VU) en directeur van de Amsterdam Centre for Religion and Peace & Justice Studies.

7 juni       
Psychosociale consequenties van oorlogs-gerelateerd trauma Marit Sijbrandij
, universitair hoofddocent Klinische Psychologie (VU) en coördinator van het Horizon 2020 STRENGTHS project voor het opschalen van psychologische interventies met Syrische vluchtelingen.

15 maart:     De democratische politiek van militaire interventies
Democratie en veiligheids- en defensiebeleid worden vaak als onverenigbaar gezien. Het eerste vraagt om transparantie en dialoog, het laatste om geheimhouding, snelle besluitvorming en soms zelfs misleiding. In deze eerste lezing onderzoekt Wolfgang Wagner, hoogleraar Internationale Veiligheid VU en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe minor programma Peace and Conflict Studies, de democratische beslissingen om militaire missies in te zetten, zoals in Afghanistan, Bosnië, Irak, Libië en Mali. Hij laat daarbij zien dat Westerse democratieën zeer verschillen met betrekking tot de democratische controle van militaire interventies. Bovendien stelt hij dat de politieke debatten hierover vergelijkbaar zijn in verschillende Westerse democratieën. De lezing besluit met een discussie over hoe rechts-populistische partijen zichzelf positioneren met betrekking tot dit probleem, en wat dit betekent voor de toekomst van Westers interventionisme.

Gespreksleiding: Willem Schoonen, voorzitter VUvereniging.
De voertaal is Engels.

Het is mogelijk een certificaat van deelname te ontvangen als je alle lezingen hebt bijgewoond (registratie op evenement noodzakelijk).

Datum: donderdag 15 maart 2018
Tijd: 16:00 – 17:30 (vanaf 15:30 inloop met koffie en thee)
Locatie: Hoofdgebouw VU, HG-01A32
Toegang: gratis
Aanmelden gewenst via het aanmeldformulier.

Meer informatie over de serie is te vinden op de website vuvereniging.nl.  

Zie de flyer voor een kort overzicht van de vier lezingen.