Martijn Huisman benoemd tot hoogleraar Epidemiologie van de veroudering

Martijn zijn benoeming is met terugwerkende kracht per 1 februari 2017 ingegaan. De leerstoel is ingebed in de afdeling Sociologie en de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het VUmc.

23-03-2017 | 9:30

Martijn HuismanDe epidemiologie van de veroudering bestudeert de determinanten van leeftijd gerelateerde ziekten, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven binnen de bevolking. Dit is bij uitstek een multidisciplinaire onderneming. “Sociale wetenschappen en medische wetenschappen hebben beide veel te zeggen over het ontstaan en beloop van ziekten en beperkingen bij ouderen”, volgens Huisman. “Sociale netwerken van ouderen en sociale steun zijn bijvoorbeeld cruciaal voor het dagelijks functioneren van ouderen en hebben ook invloed op hun gezondheid en cognitieve vermogens.”

Huisman werkt als wetenschappelijk directeur van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) al langdurig samen met sociologen, epidemiologen, gezondheidswetenschappers, psychiaters en psychologen. De LASA-studie is een langlopende observationele studie onder ouderen die inmiddels heeft geleid tot 500 publicaties. Deze rijke bron van gegevens biedt inzicht in het lichamelijk, sociaal, emotioneel en cognitief functioneren van ouderen in Nederland. Het vormt de voedingsbodem van het onderzoek van Huisman: “Specifiek ga ik me de komende jaren richten op het onderzoeken van veerkracht bij ouderen.”