Veerkracht vergroten met sociale media

Vrijdag 13 januari 2017 vond de jaarlijkse Talmalezing plaats. Peter Kerkhof ging in de lezing ‘Societal resilience and social media’ in op de mogelijkheden die sociale media bieden voor veerkracht. “Ondermijnen sociale media resilience?”

18-01-2017 | 17:00

Decaan Karen van Oudenhoven-van der Zee begon de middag met een terugblik op het afgelopen jaar. Ze noemde verschillende ontwikkelingen waar de faculteit trots op mag zijn: de voorbereide herziening van het bachelorprogramma, de start van de opleiding PPE, de educatieve masteropleiding en de researchmaster. Van Oudenhoven-van der Zee moedigde de bezoekers aan om het lef te hebben in nieuwe initiatieven te springen. ”Geloof in onszelf en in elkaar.”

Kracht en problemen van sociale media
Vervolgens verbond Kerkhof hét ISR-thema ‘resilience’ met sociale media. Sociale media kunnen van betekenis zijn voor maatschappelijke, organisationele en individuele veerkracht. Ze zijn bijvoorbeeld voor steeds meer mensen de belangrijkste informatiebron, kunnen iemands sociale netwerk vormen en hebben invloed op het publieke debat. Kerkhof liet bijvoorbeeld de Twitteractie ‘#pgbalarm’ zien, die binnen een paar dagen tot Kamervragen leidde.

Talmalezing 2017 1

Toch leveren sociale media ook problemen op: je kunt vragen stellen bij de kwaliteit en kwantiteit van informatie. Er komt veel informatie op ons af, en dat kan storend zijn. De hoeveelheid informatie vraagt om goede beoordelingsvaardigheden, terwijl de kwaliteit van informatie tegelijkertijd moeilijk te beoordelen is – met alle gevolgen voor de kwantiteit en kwaliteit van interactie van dien.

“Bestudeer rol van sociale media in maatschappij”
De vervolgvraag die Kerkhof stelde was dan ook: hoe kunnen we resilience vergroten met sociale media? “We moeten de rol van sociale media in de maatschappij beter begrijpen,” betoogde hij. “We moeten de mechanismen bestuderen die de negatieve effecten van sociale media verminderen en de positieve effecten vergroten: onbeschaafdheid tegengaan, online debat stimuleren, en de kloof tussen mensen en hun instituties verkleinen, bijvoorbeeld.”

Talmalezing 2017 2

De discussie in de zaal, geleid door moderator Ben Crum, ging onder andere over de rol van sociale media in de opvoeding. Wat moeten we onze kinderen meegeven? En hoe kunnen we ons op individueel en organisationeel niveau beschermen tegen zwartmaken op sociale media?

Na de Talmalezing bracht het muzikale duo Thomas en Eva de oproep van de decaan om lef te hebben meteen in de praktijk met een aanstekelijke, jazzy improvisatie. “Ging wetenschappelijke artikelen schrijven ook maar zoals muziek maken,” sloot Ben Crum dit programma-onderdeel af.

Johannes van der Zouwen Masterthesisprijs voor Anthonie Drenth, Maaike Matelski en Jeroen Wolbers beiden winnaar FSW Dissertatieprijs
Juryvoorzitter Frans Kamsteeg reikte de Johannes van der Zouwen Masterthesisprijs uit aan Anthonie Drenth. “Anthonie Drenth heeft met 'Waarde(n)vol politiewerk' een rijke etnografische studie gemaakt van de normatieve keuzes die politieagenten als professionals dagelijks maken. De scriptie levert, gelet op de brede aandacht voor concreet politiegedrag in de media, een belangrijke bijdrage aan het doorbreken van stereotypen, en stelt daar een genuanceerd portret van de dagelijkse keuzes en dilemma’s van het politiekwerk op straat tegenover. De thesis combineert actualiteit, empirische soliditeit en een grote leesbaarheid.”

Anthonie Drenth
Frans Kamsteeg, Ronald van Steden en Anthonie Drenth

Maaike Matelski en Jeroen Wolbers werden allebei bekroond voor het beste proefschrift. Thijl Sunier reikte hen de de FSW Dissertatieprijs uit. Over Matelski: “Maaike Matelski’s work on the development of civil society in Myanmar has theoretical as well as very practical value. She managed to obtain an in-depth understanding of what is going on in this complex and interesting country. Her findings can be generalized to other, similar complex but very different countries in conflict.”

Maaike Matelski en Jeroen Wolbers
Maaike Matelski, Jeroen Wolbers, Christine Teelken en Thijl Sunier

Over Jeroen Wolbers zei de jury bij monde van Sunier: “The attractiveness of Jeroen Wolbers’ study of cross-boundary coordination in disaster management is the clear position he has taken on. He argues on the basis of an impressive multimethod research that central coordination of emergency processes is never entirely feasible, his on sight observations reveal that fragmented coordination turns out to work more efficiently.”

Lees meer over de Onderzoeksprijzen.