VU-onderzoek naar leiderschapstraject voor verzorgenden in de thuiszorg

Marieke van Wieringen, Bianca Beersma, Henk Nies en Peter Groenewegen (Organisatiewetenschappen) ontvangen van ZonMw een subsidie om een leiderschapstraject voor verzorgenden in de wijk te monitoren.

28-03-2017 | 16:49

Onvrede onder verzorgenden
Het traject wordt momenteel ontwikkeld door Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), de beroepsgroep voor verpleegkundigen en verzorgenden, en zal in mei als pilot starten.  Aanleiding voor de ontwikkeling is de onvrede onder verzorgenden in de thuiszorg over veranderingen in de uitvoering van hun beroep als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg. Zij zouden zich daarnaast beperkt voelen in het uitoefenen van invloed en het oplossen van ervaren knelpunten. Dit is zorgelijk, omdat verzorgenden nu en in de toekomst het grootste aandeel in de zorg aan huis (zullen) leveren. Alleen als zij zelf veerkrachtig zijn, kunnen ze bijdragen aan het doel van het huidige overheidsbeleid: de veerkracht en onafhankelijkheid van cliënten en hun omgeving. Het leiderschapstraject is dan ook in het leven geroepen voor het vergroten van de empowerment, zichtbaarheid, invloed en erkenning van de rol en taken van verzorgenden in de wijkverpleging.

Monitoren
Om inzicht te geven in de opbrengsten van het leiderschapstraject voor individuele verzorgenden,  thuiszorgorganisaties en in de profilering en zichtbaarheid van deze beroepsgroep, zullen de onderzoekers het traject monitoren door middel van participatieve onderzoeksmethoden, interviews en focusgroepen met verzorgenden en direct betrokkenen. Ook zullen de onderzoekers de werkzame bestanddelen en verbeterpunten van het traject in kaart brengen.