Werken binnen of buiten de wetenschap: welk gras is groener?

De kloof tussen de universiteit en het bedrijfsleven blijkt voor gepromoveerden kleiner dan verwacht, blijkt uit onderzoek naar wetenschappelijke loopbanen buiten de wetenschap. Het onderzoek van Inge van der Weijden (Universiteit Leiden), Christine Teelken (Vrije Universiteit Amsterdam) en Marian Thunnissen (Fontys HRM en Psychologie) brengt een aantal diepgewortelde veronderstellingen aan het wankelen.

13-02-2017 | 14:33

De onderzoekers laten zien dat het gras buiten de wetenschap eigenlijk net zo groen is als daarbinnen. Zowel binnen als buiten het wetenschappelijke werkterrein wordt aantrekkelijk en uitdagend werk geboden, waar gepromoveerde wetenschappers met hun kwaliteiten substantiële waarde kunnen toevoegen.

De carrièremogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden buiten de wetenschap zijn gunstiger dan die binnen de wetenschap, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Voor 68% van de gepromoveerden is er bijvoorbeeld uiteindelijk geen plek op een universiteit. Zij gaan buiten de universiteit werken. Ondanks deze cijfers wordt doorgaans maar één kant van de situatie belicht: die van de wetenschap. Steeds weer wordt benadrukt dat slechts 30% van de gepromoveerden in de wetenschap kan blijven, en dat jonge wetenschappers langdurig in onzekerheid zitten over de continuering van hun aanstelling. Het wordt tijd voor een ander perspectief door de blik eens naar buiten te richten, aldus de onderzoekers.

Inspiratiebundel
Uit dit onderzoek verzamelden de onderzoekers tien persoonlijke verhalen van gepromoveerden over hun loopbanen binnen en buiten de wetenschap. Deze verhalen zijn gebundeld. “Met deze digitale bundel willen we jonge wetenschappers te inspireren en inzicht te geven in de veelheid aan carrièremogelijkheden,” aldus Christine Teelken, één van de onderzoekers.

In de interviews blikken de gepromoveerden terug op hun academische loopbaan en hun overstap en delen ze hun ervaringen en tevredenheid met het werk buiten de wetenschap. Ook besteden zij aandacht aan uitdagingen entransferable skills – op de universiteit opgedane vaardigheden die ook daarbuiten bruikbaar zijn. De tien portretten worden gecompleteerd door drie persoonlijke verhalen van werkgevers over hun ervaringen met gepromoveerden op de werkvloer. Ook daarin is het onderzoek uniek, want niet eerder zijn de ervaringen van niet-wetenschappelijke werkgevers belicht.

De publicatie is kosteloos te downloaden

Bijeenkomst

Kom op 24 maart naar de inspiratiebijeenkomst Welk gras is groener voor gepromoveerden? Deelname is gratis.

Programma en aanmelden.

De onderzoekers gaan over de Inspiratiebundel in gesprek met promovendi, gepromoveerden, postdocs, universiteiten, bonden, beleidsmakers, werkgevers en de geportretteerde respondenten.

Meer informatie