PhD-talent FSW ontvangt NWO-Promotiebeurs voor leraren

Op 27 juni is bekend gemaakt dat part-time PhD-kandidaat Matthijs Smakman de Promotiebeurs voor leraren van NWO zal ontvangen per september. Hij zal zijn tijd bij de VU wijden aan onderzoek naar robots in het onderwijs. Smakman is momenteel docent bij de Hogeschool Utrecht (HU) en zal begeleid worden door promotor hoogleraar mediapsychologie Elly Konijn. Hij zal aangesloten blijven bij de HU en daarnaast deeltijds zijn PhD-project vervullen bij de VU.

06-07-2017 | 14:12

Robots in het onwijs
Het onderzoek van Smakman betreft robots in het onwijs. Gezien de toename van kinderen en het tekort van leraren in het onderwijs kan de robottutor als technologische ontwikkeling een mogelijke oplossing bieden voor deze problemen. Daarnaast zou de robot voor de klas een unieke leerervaring bieden en prestaties kunnen verbeteren. Wat nog mist volgens Smakman is een moreel kader voor de totstandkoming van robots in het klaslokaal. Hij zal tijdens zijn PhD-traject met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, onder andere van belanghebbenden in het onderwijs, een gedragscode ontwikkelen voor de implementatie van robots in het onderwijs.

Promotiebeurs voor leraren
De Promotiebeurs voor leraren, afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO),  biedt docenten ondersteuning bij een PhD-traject. De beurs heeft als doel docenten onderzoekservaring op te laten doen. Zo kan de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken. Meer informatie over de beurs is te vinden op de website van NWO