Subsidie voor onderzoek naar ondermijning

De Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht, onderdeel van het Institute for Societal Resilience , heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een subsidie gekregen voor onderzoek naar ondermijning binnen Nederlandse gemeenten.

18-09-2017 | 16:55

Georganiseerde criminaliteit, gesloten gemeenschappen, groepsdruk en verstoring van democratische besluitvorming ondermijnen het gezag van de overheid. Daarmee zetten deze tendensen de rechtsstaat onder druk. Voor het openbaar bestuur, in het bijzonder gemeenten, is  het een hele uitdaging om problematische situaties op te lossen. Om gemeenten te helpen bij het aanpakken van deze problematiek, richt het onderzoek zich op het formuleren van een handelingsperspectief. Onderzoekers van de VU werken binnen de Kenniswerkplaats samen met het Verwey-Jonker Instituut, de Hogeschool Utrecht en verschillende gemeenten. Zo kunnen de gewonnen (onderzoeks)inzichten, direct geïmplementeerd en uitgevoerd worden.

Meer over het onderzoeksproject.